Trwa ładowanie...
d1o1uw7
espi

ASSECO POLAND - Informacja o zmniejszeniu zaangażowania funduszy zarządzanych przez ING PTE w akc ...

ASSECO POLAND - Informacja o zmniejszeniu zaangażowania funduszy zarządzanych przez ING PTE w akcje Asseco Poland S.A. (15/2014)

Share
d1o1uw7

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 15 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-12-05 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | ASSECO POLAND | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Informacja o zmniejszeniu zaangażowania funduszy zarządzanych przez ING PTE w akcje Asseco Poland S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Asseco Poland S.A. (?Spółka?) informuje, że w dniu 4 grudnia 2014 r. wpłynęła do Spółki informacja od ING Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego (?ING PTE?), że w wyniku zbycia akcji Spółki na GPW w Warszawie, rozliczonych w dniu 28 listopada 2014 r., zarządzane przez ING PTE fundusze: ING Otwarty Fundusz Emerytalny (?OFE?) oraz ING Dobrowolny Fundusz Emerytalny (?DFE?) zmniejszyły stan posiadania akcji Spółki poniżej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Przed zbyciem akcji OFE i DFE posiadały 4.168.206 akcji Spółki, stanowiących 5,02% kapitału zakładowego Spółki i były uprawnione do 4.168.206 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 5,02% ogólnej liczby głosów. W dniu 4 grudnia 2014 r. na rachunku papierów wartościowych OFE i DFE znajduje się 3.948.925 akcji Spółki, co stanowi 4,76% kapitału zakładowego Spółki. Akcje te uprawniają do 3.948.925 głosów na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co stanowi 4,76% ogólnej liczby głosów. Podstawa prawna: Zgodnie z §70 ust. 1 Ustawy z dnia 29
lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, nr 184, poz. 1539) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1o1uw7

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ASSECO Poland SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ASSECO POLAND | | Informatyka (inf) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 35-322 | | Rzeszów | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Olchowa | | 14 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 17 888 55 55 | | 17 888 55 50 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | info@asseco.pl | | www.asseco.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 522-000-37-82 | | 010334578 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-12-05 Adam Góral Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1o1uw7

Podziel się opinią

Share
d1o1uw7
d1o1uw7