Trwa ładowanie...
d36dl17
d36dl17
espi

ASSECO POLAND - Informacja o zmniejszeniu zaangażowania ING OFE w akcje Asseco Poland S.A. (21/2013)

ASSECO POLAND - Informacja o zmniejszeniu zaangażowania ING OFE w akcje Asseco Poland S.A. (21/2013)
Share
d36dl17

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 21 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-10-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ASSECO POLAND | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o zmniejszeniu zaangażowania ING OFE w akcje Asseco Poland S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Asseco Poland S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 28 października 2013 r. Spółka powzięła informację o zmniejszeniu przez ING Otwarty Fundusz Emerytalny ("ING OFE") stanu posiadania akcji Spółki poniżej 5% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Zmniejszenie zaangażowania wynika z faktu zbycia akcji Spółki w transakcjach na GPW w Warszawie, rozliczonych w dniu 21 października 2013 r. Przed zbyciem akcji ING OFE posiadał 4.234.309 akcji Spółki, stanowiących 5,10% kapitału zakładowego Spółki i był uprawniony do 4.234.309 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowiło 5,10% ogólnej liczby głosów. W dniu 25 października 2013 r. na rachunku papierów wartościowych ING OFE znajdowało się się 3.915.818 akcji Spółki, co stanowiło 4,72% kapitału zakładowego Spółki. Akcje te uprawniają do 3.915.818 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co stanowi 4,72% ogólnej liczby głosów. Podstawa prawna: Zgodnie z §70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, nr 184, poz. 1539) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ASSECO Poland SA
(pełna nazwa emitenta)
ASSECO POLAND Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
35-322 Rzeszów
(kod pocztowy) (miejscowość)
Olchowa 14
(ulica) (numer)
17 888 55 55 17 888 55 50
(telefon) (fax)
info@asseco.pl www.asseco.pl
(e-mail) (www)
522-000-37-82 010334578
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-28 Rafał Kozłowski Wiceprezes Zarządu
2013-10-28 Gabriela Żukowicz Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d36dl17

Podziel się opinią

Share
d36dl17
d36dl17