Trwa ładowanie...
d20oglr

ASSECO POLAND - Powołanie Członków Zarządu Asseco Poland S.A. na nową kadencję (35/2011)

ASSECO POLAND - Powołanie Członków Zarządu Asseco Poland S.A. na nową kadencję (35/2011)

Share
d20oglr

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 35 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ASSECO POLAND | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Powołanie Członków Zarządu Asseco Poland S.A. na nową kadencję | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Asseco Poland S.A. ("Spółka") informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 6 grudnia 2011 r. powołała Członków Zarządu na nową 5 (pięcio) letnią wspólną kadencję obejmującą lata 2011-2016. Na Członka Zarządu, do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu powołany został Pan Adam Góral, zaś do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu powołani zostali: Pani Renata Bojdo, Pan Przemysław Borzestowski, Pan Tadeusz Dyrga, Pan Marek Panek, Pan Paweł Piwowar, Pan Zbigniew Pomianek, Pan Włodzimierz Serwiński, Pan Przemysław Sęczkowski, Pan Robert Smułkowski i Pan Wojciech Woźniak. Pan Adam Góral jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie (kierunek cybernetyka ekonomiczna i informatyka) oraz doktorem nauk ekonomicznych. W latach 1979?1990 pracował w filii UMCS w Rzeszowie, początkowo jako asystent (1979-1981), następnie w latach 1981?1984 jako starszy asystent i w latach 1984?1990 jako adiunkt. W latach 1991?1993 był zaangażowany w Polsko-Amerykański Projekt Budowy Instytutów Przedsiębiorczości w
Polsce. Był współzałożycielem Asseco Poland (d. COMP Rzeszów) (1991 r.). W latach 1991 ? 1995 pełnił funkcję dyrektora oddziału COMP Ltd. Sp. z o.o. Jest współzałożycielem Wyższej Szkoły Zarządzania w Rzeszowie, Podkarpackiego Klubu Biznesu (gdzie pełni obecnie funkcję prezesa zarządu) oraz Konsulem Honorowym Republiki Słowackiej. Od września 1995 r. był Wiceprezesem Zarządu i Dyrektorem Generalnym Asseco Poland (d. COMP Rzeszów). Od 1999 do 2005 r. był Przewodniczącym Rady Nadzorczej ABAS S.A., połączonej z Asseco Poland (d. COMP Rzeszów) z dniem 2 stycznia 2006 r. W latach 2002-2006 był Przewodniczącym Rady Nadzorczej COMP Soft Sp. z o.o. Od marca 2004 r. do dnia połączenia Spółki z Asseco Poland (d. COMP Rzeszów) ? 4 stycznia 2007 r. sprawował funkcję Prezesa Zarządu Asseco Poland (d. COMP Rzeszów), a od 2 października 2007 r. do 31 marca 2008 r. pełnił także funkcję Prezesa Zarządu Prokom. Od 21 stycznia 2009 do 3 stycznia 2010 był Prezesem Zarządu ABG S.A. (spółka połączona z Asseco Poland w dniu 3
stycznia 2010). Od marca 2005 r. zajmował stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Epsilio S.A., która połączyła się z Asseco Poland (d. COMP Rzeszów) z dniem 1 lipca 2005 r. Był przewodniczącym Rad Nadzorczych WA-PRO, Softlab, Softlab Trade, Asseco Romania, Spółki ABG, ABG (dawniej DRQ) oraz Vistula&Wólczanka S.A., Asseco Systems (spółka połączona z Asseco Poland w dniu 3 stycznia 2011). Ponadto sprawuje funkcje Przewodniczącego Rady Nadzorczej Asseco Central Europe, Asseco South Eastern Europe, Asseco South Western Europe, Asseco Business Solutions, ADH Soft, Asseco Northern Europe oraz funkcje wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Asseco DACH, Międzynarodowej Szkoły Bankowości i Finansów w Sandomierzu, a także Prezesa Zarządu Podkarpackiego Klubu Biznesu. Od stycznia 2007 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu Spółki i odpowiada za wizję rozwoju oraz strategię Grupy Kapitałowej Spółki. Pełni bezpośredni nadzór nad Biurem Organizacyjno-Prawnym, Działem Personalnym, Pionem Ochrony, Pionem Administracji i
Działem Kontroli i Audytu Wewnętrznego. Pan Adam Góral nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Asseco Poland S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu władz spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Adam Góral nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. * Pani Renata Bojdo jest absolwentką Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie. W okresie od lipca 1992 r. do stycznia 1993 r. pracowała w Urzędzie Skarbowym w Rzeszowie. Jest zatrudniona w Asseco Poland od 1993 roku, w latach 1995 - 2004 pełniła funkcję Głównego Księgowego Spółki, od 2002 roku była Dyrektorem Finansowym. W okresie od marca 2004 roku do stycznia 2007 roku była Członkiem Zarządu Asseco Poland (d. COMP Rzeszów), odpowiedzialnym za Finanse i Księgowość. Od 2008 r. do stycznia 2011 r. była członkiem Rady
Nadzorczej Asseco Systems. Od sierpnia 2010 r. jest Członkiem Rady Nadzorczej Asseco Resovia S.A. Od 1 lipca 2009 r. jest Wiceprezesem Zarządu Spółki, odpowiedzialnym za Finanse Spółki. Pani Renata Bojdo nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Asseco Poland S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu władz spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pani Renata Bojdo nie została wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. * Pan Przemysław Borzestowski jest absolwentem Politechniki Gdańskiej, w roku 1991 ukończył studia magisterskie na kierunku elektrotechnika. W roku 1996 ukończył także studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie rachunkowości, analizy ekonomicznej i zastosowań gospodarczych systemów informatycznych. W latach 1997?2003 zajmował kierownicze stanowiska
w Prokom Software jako osoba odpowiedzialna za realizację projektów informatycznych dedykowanych dla rynku bankowego i kapitałowego. W okresie od 2002 r. do 2005 r. pełnił funkcję Członka, a potem Przewodniczącego Rady Nadzorczej Epsilio S.A. (wcześniej Wonlok S.A.). Od 2002 r. jest Członkiem Rady Nadzorczej Postdata S.A. Ponadto Przewodniczący Rady Nadzorczej Zakładu Usług Informatycznych Otago Sp. z o.o. Od lutego 2004 r. jest Członkiem Zarządu Asseco Poland, od stycznia 2007 r. pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu, odpowiedzialnego za Pion Administracji Publicznej, Pion Systemów Pocztowych, Pion Zarządzania Informacją, Pion rynku Kapitałowego, Pion Organizacji Międzynarodowych i Służb Mundurowych oraz Dział Wsparcia Kontraktów. Pan Przemysław Borzestowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Asseco Poland S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu władz spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej
osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Przemysław Borzestowski nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. * Pan Tadeusz Dyrga jest absolwentem Politechniki Gdańskiej, gdzie uzyskał tytuł mgr inż. elektryk ze specjalnością automatyka. W latach 1973-1986 pracował jako nauczyciel akademicki oraz kierownik zespołu prowadzącego prace naukowo ? badawcze na Politechnice Gdańskiej. W latach 1987-1997 pełnił następujące funkcje: kierownika, później zastępcy dyrektora w Innowacyjnym Zakładzie Techniki Komputerowej ? PROKOM, a następnie dyrektora w Prokom Software System Sp. z o.o. Od 1997 r. był zatrudniony w Prokom jako dyrektor Pionu Produkcji Oprogramowania oraz Członek Zarządu. Od roku 1999 odpowiedzialny za projekt KSI ZUS. W roku 2002 został powołany na funkcję Wiceprezesa Zarządu Prokom, którą pełnił do czasu włączenia Prokom do Asseco (1 kwietnia 2008 r.). Funkcję Wiceprezesa Zarządu, Dyrektora Pionu Ubezpieczeń Społecznych pełni
od 1 kwietnia 2008 r. Pan Tadeusz Dyrga nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Asseco Poland S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu władz spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Tadeusz Dyrga nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. * Pan Marek Panek jest absolwentem Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej, gdzie w 1994 r. uzyskał dyplom magistra inżyniera. W latach 1993-1995 był zatrudniony w Zakładzie Elektroniki Gantel Sp. z o.o. W roku 1995 rozpoczął pracę jako specjalista ds. marketingu w COMP Ltd. Sp. z o.o. Oddział w Rzeszowie. Od 1995 r. pracował w Asseco Poland (d. COMP Rzeszów), kolejno na stanowiskach specjalisty ds. marketingu (od 1995 do 1996), dyrektora ds. marketingu (od 1996 do 2003), dyrektora Działu Sprzedaży i Marketingu (od 2003 do
2004), Członka Zarządu, dyrektora Działu Sprzedaży i Marketingu (od 2004 do 2007). W latach 2006-2007 pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Softlab Sp. z o.o., w latach 2007-2008 był Prezesem Zarządu Asseco South Eastern Europe S.A. oraz Prezesem Zarządu Asseco Romania S.A. Obecnie Marek Panek pełni funkcje: Członka Rady Dyrektorów Sintagma UAB (od lipca 2008 r.), a także Prezesa Zarządu Asseco Resovia S.A. (od sierpnia 2010 r.), Członka Rady Nadzorczej Asseco Central Europe, a.s. (Słowacja) (od listopada 2009 r.), Członka Rady Dyrektorów spółki Formula Systems Ltd (od listopada 2010 r.), Członka Rady Nadzorczej Asseco Central Europe, a.s. (Czechy) (od marca 2011 r.), Przewodniczącym Rady Dyrektorów Asseco Danmark A/S (od kwietnia 2011 r.) Od stycznia 2007 r. pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki Asseco Poland S.A. i jest Dyrektorem Działu Koordynacji Sprzedaży i Współpracy z Partnerami, nadzoruje Dział Marketingu, Dział PR i Relacji Inwestorskich oraz Biuro Projektów Unijnych. Pan Marek Panek nie
prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Asseco Poland S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu władz spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Marek Panek nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. * Pan Paweł Piwowar jest absolwentem Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej, gdzie uzyskał dyplom magistra inżyniera. W 1991 rozpoczął pracę w spółce Computerland, zajmując kolejno stanowiska: kierownika pracowni systemów komputerowych, dyrektora oddziału Warszawa, dyrektora generalnego, Wiceprezesa Zarządu. W okresie od stycznia 1998 r. do maja 2007 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu Oracle Polska (jednocześnie od czerwca 2004 r. szefa grupy krajów bałtyckich). Począwszy od grudnia 2006 r. pełnił funkcję szefa grupy Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Słowacja, Węgry w Oracle
Central Europe. Od czerwca 2008 r. do stycznia 2010 r. pełnił funkcję I Wiceprezesa Zarządu ABG S.A. Jednocześnie od października 2009 r. pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki Asseco Poland S.A. odpowiedzialnym za Pion Kluczowych Przedsiębiorstw, a od stycznia 2010 r. także za Pion Rolnictwa, Pion Telekomunikacji i Mediów, Pion Energetyki, Gazownictwa i Przedsiębiorstw Komunalnych. Aktualnie pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w PGS Software. Pan Paweł Piwowar nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Asseco Poland S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu władz spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Paweł Piwowar nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. * Zbigniew Pomianek jest absolwentem Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Rzeszowskiej,
gdzie w 1990 r. uzyskał dyplom magistra inżyniera. W latach 1990?1992 był zatrudniony na Politechnice Rzeszowskiej jako asystent na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska. Od 1992 r. był zatrudniony w Jazcoop Sp. z o.o. na stanowisku informatyka. W latach 1993?1995 był zatrudniony w COMP Ltd. Sp. z o.o., Oddział w Rzeszowie na stanowisku informatyka. Był zaangażowany w budowę Asseco Poland (d. COMP Rzeszów), gdzie pracował w latach 1995-2007. Od stycznia 2007 r. pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki, Dyrektora Pionu Banków Komercyjnych. Ponadto nadzoruje Pion Banków Spółdzielczych, Pion Business Intelligence, Biuro Jakości i Dział Teleinformatyki. W latach 2000?2004 pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Studia Komputerowego GALKOM Sp. z o.o., a w latach 2007?2009 funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Anica Systems S.A. Jest Członkiem Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. oraz Członkiem Rady Nadzorczej Postdata S.A. Pan Zbigniew Pomianek nie prowadzi działalności konkurencyjnej w
stosunku do Asseco Poland S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu władz spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Zbigniew Pomianek nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. * Pan Włodzimierz Serwiński, jest absolwentem Politechniki Gdańskiej w Gdańsku, gdzie uzyskał tytuł magistra inżyniera informatyki na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki. Był zatrudniony w Prokom nieprzerwanie od 1993 do 2008 roku. W latach 1993-1994 pracował w Prokom przy budowie Systemu Bankowego PROBANK. W latach 1994-1997 kierował projektem budowy i wdrożenia Systemu Maklerskiego "PROMAK" i "PROMAK-Sponsor". Od 1997 roku kierował projektem budowy oprogramowania KSI ZUS. Od roku 2003 był związany w Prokom z pracami dla sektora ubezpieczeń. W latach 2003-2004 kierował przygotowaniem oferty Prokom i CSC
(Computer Sciences Corporation) dla Grupy PZU, a następnie od roku 2004 kierował projektem wdrożenia systemu Graph Talk AIA w PZU Życie S.A. Od grudnia 2007 r. do 1 kwietnia 2008 r. pełnił funkcję Członka Zarządu Prokom. Od 1 kwietnia 2008 roku Wiceprezes Zarządu Asseco, Dyrektor Pionu Ubezpieczeń Komercyjnych. Pan Włodzimierz Serwiński nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Asseco Poland S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu władz spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Włodzimierz Serwiński nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. * Pan Przemysław Sęczkowski jest magistrem ekonomii, absolwentem Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego (1988-1993). W latach 1999?2001 pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Generalnego ds. ekonomiczno-finansowych w PPUP Poczta Polska,
gdzie był odpowiedzialny m.in. za nadzór nad Centralnym Ośrodkiem Rozliczeniowym. W latach 2002-2003 pełnił funkcję Dyrektora w spółce doradczej Concordia Sp. z o.o. Zasiadał w Radach Nadzorczych m.in. Impexmetalu S.A. (1998?2001), PPUP Poczta Polska (1999-2002), PTE Pocztylion (2000-2002), NFI Zachodniego S.A. (2003-2004) oraz ABG S.A. (2005-2008). Obecnie jest Członkiem Rady Nadzorczej Postdata S.A. (od 2004), Asseco South Eastern Europe S.A. (od 2007), Asseco Central Europe, a.s. (od 2008) oraz Prezesem Zarządu UAB Sintagma, Asseco Northern Europe S.A. i Wiceprezesem Zarządu Asseco South Western Europe S.A. Od stycznia 2007 r. pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Asseco Poland S.A., jest odpowiedzialny za Pion Inwestycji Kapitałowych. Pan Przemysław Sęczkowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Asseco Poland S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu władz spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej
konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Przemysław Sęczkowski nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. * Pan Robert Smułkowski jest magistrem ekonomii, absolwentem Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (Szkoła Główna Handlowa) w Warszawie, Wydziału Finansów i Statystyki (1978-1984). W latach 1986-1989 pracował jako specjalista w Departamencie Informatyki Banku Pekao S.A. Od 1989 zatrudniony w Spółce Asseco Poland (wcześniej Softbank S.A.). Od 1990 r. był Członkiem Zarządu Softbank S.A. odpowiedzialnym kolejno za serwis i wdrożenia, rozwój oprogramowania i sprzedaż. Od września 2004 r. nadzorował większość projektów prowadzonych przez Softbank S.A. Od stycznia 2007 r. pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki, Dyrektora Pionu PKO BP. Pan Robert Smułkowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Asseco Poland S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki
osobowej lub jako członek organu władz spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Robert Smułkowski nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. * Pan Wojciech Woźniak jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W latach 1990-1992 zatrudniony był kolejno w spółkach CPW Sp. z o.o., Wektor Sp. z o.o., Praxis S.A. W 1992 roku rozpoczął karierę zawodową w Oracle Central Europe GmBH, którą kontynuował w Oracle Polska Sp. z o.o. do 2006 r. kolejno na stanowiskach: Sales Representative, Account Manager, Communications & Media Segment Manager, Sales Manager, Telecommunication & Media, Strategic Accounts Director, Director, Banking Competence Centre for Central Eastern Europe, Sales Director, Communications and Financial Services oraz Senior Sales Director Technology. W roku 2006 objął stanowisko Country Manager Poland w Apple UK Ltd. W latach 2007-2011 roku pracował
jako Country Manager w Apple Poland Sp. z o.o. Od 1 lutego 2011 r. Wiceprezes Zarządu Asseco Poland S.A. odpowiedzialny za Pion Automatyki Budynków i Data Center oraz Pion Infrastruktury. Pan Wojciech Woźniak nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Asseco Poland S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu władz spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Wojciech Woźniak nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Podstawa prawna: Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d20oglr

| | | ASSECO Poland SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ASSECO POLAND | | Informatyka (inf) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 35-322 | | Rzeszów | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Olchowa | | 14 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 17 888 55 55 | | 17 888 55 50 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@asseco.pl | | www.asseco.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 522-000-37-82 | | 010334578 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-07 Adam Góral Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d20oglr

Podziel się opinią

Share
d20oglr
d20oglr