Trwa ładowanie...
d2puwrf
espi

ASSETUS S.A. - Informacja o objęciu akcji Emitenta . (29/2014)

ASSETUS S.A. - Informacja o objęciu akcji Emitenta . (29/2014)
Share
d2puwrf
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 29 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-12
Skrócona nazwa emitenta
ASSETUS S.A.
Temat
Informacja o objęciu akcji Emitenta .
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Assetus S.A. niniejszym informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym tj. 12.11.2014 roku informacji w trybie art.160 Ustawy z dnia 29 Lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi od członka Rady Nadzorczej . Zawiadomienie dotyczy objęcia w dniu 03.11.2014r. ,135.300 ( słownie : sto trzydzieści pięć tysięcy trzysta ) akcji Emitenta w wykonaniu prawa poboru przez spółkę w której członek Rady Nadzorczej pełni w strukturze organizacyjnej funkcję nadzorczą .
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-12 Piotr Wiaderek Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2puwrf

Podziel się opinią

Share
d2puwrf
d2puwrf