Trwa ładowanie...
d3my4di

ASTRO SA - Zawiadomienie od osoby zobowiązanej (1/2011)

ASTRO SA - Zawiadomienie od osoby zobowiązanej (1/2011)

Share
d3my4di

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2011 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-01-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ASTRO SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie od osoby zobowiązanej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Numer: 1/2011Data sporządzenia: 12-01-2011Spółka: Astro S.A.Temat: Zawiadomienie od osoby zobowiązanejPodstawa prawna:Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnychTreść raportu:Astro S.A. informuje, że w dniu 12 stycznia 2011 roku otrzymała od Karoliny Szymańskiej - Prezesa Zarządu zawiadomienie o następującej treści:"Na podstawie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi informuję, iż w dniu 12 stycznia 2011 roku nabyłam w transakcji rynkowej 2000 (słownie: dwa tysiące) akcji na okaziciela serii A po cenie4,80 zł za sztukę.W wyniku przeprowadzonych transakcji liczba akcji oraz przysługujących mi głosów w Astro S.A. uległa zmianie i obecnie posiadam:- 6800 akcji na okaziciela serii A, które stanowią 0,069 % kapitału zakładowego i dają 0,069 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy"Podstawa prawna:art. 160 ust.4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r.Podpisy
osób reprezentujących spółkę:Karolina Szymańska Prezes Zarządu | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Raport RB1_ESPI.pdf | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3my4di

| | | ASTRO Spółka Akcyjna | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ASTRO SA | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-020 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Chmielna | | 28b | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 412 45 45 | | 022 741 30 95 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-100-38-79 | | 010749380 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3my4di

Podziel się opinią

Share
d3my4di
d3my4di