Trwa ładowanie...
d2sumdt
d2sumdt
espi

ASTRO - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zg ... - EBI

ASTRO - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 19 listopada 2014 roku w War (40/2014)
Share
d2sumdt
NEW CONNECT
Raport EBI nr 40 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-26
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 19 listopada 2014 roku w War
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd spółki Astro S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje niniejszym wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 19 listopada 2014 roku w Warszawie: 1) Pan Ryszard Krajewski ? posiadający 6 521 000 akcji, z których przysługuje 6 521 000 głosów, stanowiących 66,97% głosów na Walnym Zgromadzeniu, 2) K&R Enterprises Sp. z o.o. ? posiadająca 3 216 500 akcji, z których przysługuje 3 216 500 głosów, stanowiących 33,03% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Ryszard KRajewski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2sumdt

Podziel się opinią

Share
d2sumdt
d2sumdt