Trwa ładowanie...
d1ehdeo
d1ehdeo
espi

ATENDE S.A. - Informacja o zmianach w akcjonariacie spółki (4/2015)

ATENDE S.A. - Informacja o zmianach w akcjonariacie spółki (4/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d1ehdeo

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-02 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | ATENDE S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Informacja o zmianach w akcjonariacie spółki | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Atende S.A. (?Spółka?) informuje, że w dniu 2 marca 2015 r. otrzymał zawiadomienie od BZ WBK Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu (?BZ WBK AM?), iż w wyniku sprzedaży akcji w dniu 25 lutego 2015 r. klienci BZ WBK AM stali się posiadaczami akcji zapewniających mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Przed zmniejszeniem udziału, o którym mowa powyżej, klienci BZ WBK AM, których rachunki są objęte umowami o zarządzanie, posiadali 1 817 927 akcji Spółki, co stanowi 5,00% w kapitale zakładowym. Z tych akcji przysługiwały 1 817 927 głosy na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 5,00% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. W dniu 25 lutego 2015 r. klienci BZ WBK AM, których rachunki są objęte umowami o zarządzanie, posiadali 1 799 209 akcji Spółki, co stanowi 4,95% w kapitale zakładowym. Z tych akcji przysługiwały 1 799 209 głosy na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 4,95% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ATENDE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ATENDE S.A. Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
04-186 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Grochowska 21a
(ulica) (numer)
+48 22 29 57 300 +48 22 29 57 447
(telefon) (fax)
kontakt@atende.pl www.atende.pl
(e-mail) (www)
954-23-57-358 276930771
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-02 Dariusz Kacprzak Prokurent
2015-03-02 Jacek Forysiak Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ehdeo

Podziel się opinią

Share
d1ehdeo
d1ehdeo