Trwa ładowanie...
d21wyky
espi

ATENDE S.A. - Zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki przez osobę zarządzającą (28/2013)

ATENDE S.A. - Zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki przez osobę zarządzającą (28/2013)

Share
d21wyky
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 28 / 2013
Data sporządzenia: 2013-07-10
Skrócona nazwa emitenta
ATENDE S.A.
Temat
Zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki przez osobę zarządzającą
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Atende S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 9 lipca 2013 r. otrzymał zawiadomienie od wiceprezesa Zarządu Spółki o dokonanych przez niego transakcjach nabycia akcji Spółki, których łączna wartość przekroczyła równowartość w złotych polskich kwoty 5 000 euro. Przedmiotowe transakcje dotyczą zakupu: - w dniu 26 czerwca 2013 r. 4 520 akcji po cenie 1,44 zł każda; - w dniu 26 czerwca 2013 r. 6 000 akcji po cenie 1,43 zł każda; - w dniu 3 lipca 2013 r. 12 000 akcji po cenie 1,55 zł każda; - w dniu 3 lipca 2013 r. 8 000 akcji po cenie 1,52 zł każda. Wszystkie akcje, o których mowa powyżej, to akcje zwykłe na okaziciela, nabyte na rynku regulowanym w trybie transakcji sesyjnych zwykłych.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d21wyky

| | | ATENDE SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ATENDE S.A. | | Informatyka (inf) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 04-186 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Grochowska | | 21a | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 22 29 57 300 | | +48 22 29 57 447 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | kontakt@atende.pl | | www.atende.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 954-23-57-358 | | 276930771 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-10 Roman Szwed Prezes Zarządu
2013-07-10 Tomasz Dziubiński Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d21wyky

Podziel się opinią

Share
d21wyky
d21wyky