Trwa ładowanie...
dn4so4w

ATLANTAPL - Zmiany w Radzie Nadzorczej. (1/2015)

ATLANTAPL - Zmiany w Radzie Nadzorczej. (1/2015)

Share
dn4so4w

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-26 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | ATLANTAPL | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zmiany w Radzie Nadzorczej. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Atlanta Poland S.A. (dalej: ?Spółka?) na podstawie § 5 ust. 1 pkt 21) i 22) w związku z § 27 i § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 Nr 33 Poz. 259 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości następujące informacje: 1) w dniu 26 lutego 2015 roku do Spółki wpłynęła rezygnacja Pani Magdaleny Pawelskiej-Mazur z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. Rezygnacja została dokonana z dniem 26.02.2015 roku. Pani Magdalena Pawelska-Mazur nie podała przyczyn rezygnacji. 2) w dniu 26 lutego 2015 r. Rada Nadzorcza Atlanta Poland S.A. podjęła uchwałę w przedmiocie dokooptowania do Rady Nadzorczej na funkcję członka Rady Nadzorczej na pięcioletnią kadencję Pana Krzysztofa Nawrockiego. Pan Krzysztof Nawrocki Wykształcenie Uczelnia Uniwersytet im.
Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Wydział Prawa i Administracji Tytuł mgr prawa i administracji Kwalifikacje zawodowe Ponad dwadzieścia lat doświadczenia w organizacji, zarządzaniu i nadzorowaniu dużych zespołów pracowniczych w różnych dziedzinach gospodarki. Praca na stanowiskach Dyrektora, prezesa zarządu, przewodniczącego i członka rad nadzorczych w wielu renomowanych przedsiębiorstwach oparta na nowoczesnym zarządzaniu i wieloletnim doświadczeniu. Znajomość zasad współpracy z administracją państwową, samorządową. 1994 ? 1991 MARCO SHIPYARD Gdynia Prezes Zarządu Firma zajmująca się remontem, budową i wyposażeniem statków ? jako podwykonawca stoczni produkcyjnych i remontowych w Trójmieście i Szczecinie 1991 ? 1987 PZ ?DURAINSUL? Gdańsk Dyrektor Pełnomocnik Organizacja spółki joint venture z lokalnymi stoczniami polskimi oraz w regionie Morza Czarnego (Odessa, Varna i Burgas) 1987 ? 1983 PZ SHIPCLEAN Gdańsk Dyrektor ? Pełnomocnik Założyciel i dyrektor pierwszej firmy polonijnej współpracującej z
największymi polskimi stoczniami w Gdańsku, Gdyni i Szczecinie, wykonującej specjalistyczne usługi czyszczenia strumieniowego i nakładania wielowarstwowych powłok malarskich na powierzchnie metalowe 1983 ? 1980 Praca w handlu ? ajent 1980 ? 1973 Zatrudnienie w lokalnej administracji Odpowiedzialność m.in. za koordynację wymiany kulturalnej, naukowej i ekonomicznej Regionu Gdańskiego z zagranicą Kariera zawodowa 04.2002 ? 2006 Członek Zarządu Dyrektor ds. Personalnych i Administracji Polkomtel S.A. (Plus GSM) Odpowiedzialność za przygotowanie i wdrożenie strategii spółki w zakresie podnoszenia efektywności zarządzania zasobami ludzkimi. Nadzór nad działalnością administracyjną i logistyczną firmy. Koordynacja procesów inwestycyjnych. Przygotowanie, nadzór i realizacja projektu ?Nowa Siedziba Spółki? 03.1999 ? 04.2002 Zastępca Dyrektora Generalnego Polkomtel S.A. (Plus GSM) Nadzór nad funkcjonowaniem administracji, logistyki oraz koordynacja obsługi prawnej spółki. Odpowiedzialny za realizację projektu Roku
2000 07.1996 ? 03.1999 Dyrektor Regionalny Polkomtel S.A. (Plus GSM) Koordynacja powstawania struktury Regionu: rekrutacja specjalistów w zakresie telekomunikacji, nadzór nad budową infrastruktury technicznej w północnej Polsce, organizacja regionów sprzedaży w Gdańsku, Szczecinie, Bydgoszczy i Olsztynie 1996-1992 NJ BROKERS Gdynia Prezes Zarządu Organizacja i zarządzanie operacyjne firmą zajmując Asię nieruchomościami biurowymi 1995-1992 UP INTERNATIONAL LTD Gdańsk Prezes Zarządu Organizacja profesjonalnej dystrybucji szybko rotujących się towarów (Fast moving food) w Polsce dla renomowanych światowych producentów (Wrigley, Fazer, Ferrero) Pan Krzysztof Nawrocki nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do "Atlanta Poland" S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej lub jako członek organu władz spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Krzysztof Nawrocki nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników
Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21) i 22) w związku z § 27 i § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 Nr 33 Poz. 259 z późn. zm.) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dn4so4w

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ATLANTA POLAND SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ATLANTAPL | | Handel (han) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 80-557 | | Gdańsk | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Załogowa | | 17 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 058 5220600 | | 058 5220564 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | info@atlantapoland.com.pl | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 5830013129 | | 190297892 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-26 Maciej Nienartowicz Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dn4so4w

Podziel się opinią

Share
dn4so4w
dn4so4w