Trwa ładowanie...
d4hr0x5

ATLANTAPL - Zmiany w składzie osób zarządzających. (2/2015)

ATLANTAPL - Zmiany w składzie osób zarządzających. (2/2015)

Share
d4hr0x5

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-26 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | ATLANTAPL | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zmiany w składzie osób zarządzających. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Atlanta Poland S.A. informuje, że w dniu 26.02.2015 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie powołania Pani Magdaleny Pawelskiej-Mazur do Zarządu Atlanta Poland Spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku powierzając jej funkcję Prezesa Zarządu Atlanta Poland Spółka akcyjna. Ponadto Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o powołaniu Pana Piotra Bielińskiego do Zarządu Atlanta Poland Spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu Atlanta Poland Spółka akcyjna. Pani Magdalena Pawelska-Mazur Doświadczenie zawodowe oraz aktualnie pełnione funkcje: Wykształcenie: Magister Inżynier, Politechnika Gdańsk ? 1989 od 2011 - członek Rady Naukowej Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A, Gdańsk. od 2010 - członek Komitetu Technicznego Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa (PZIiTB), Warszawa; od 2010 - auditor Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A., Gdańsk; od 2005 - niezależny expert w dziedzinie budownictwa d/s oceny wniosków w ramach 7 Programu Ramowego EU,
Komisja Europejska, Bruksela; od 2005 - członek Pomorskiej okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa; Gdańsk; od 2003 - działalność naukowa - Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska - wykładowca; 2008 - 2009 - LOTOS, obiekty przemysłowe, Kierownik Projektu, HOCHTIEF POLSKA 2006 - 2007 ? Galeria Bałtycka ? Centrum Handlowe Gdańsk ? Inżynier Budowy , HOCHTIEF POLSKA 1995 ? 2002 ? produkcja prefabrykatów betonowych w KOMBET, Gdynia ? Dyrektor ds. marketingu, DECH-POL 1993 ? 1995 ? Chipolbrok II ? biurowiec w Gdyni, Koordynator Projektu, ILBAU 1991 ? 1993 ? ILD biurowiec w Gdyni ? Koordynator Projektu, ILBAU 1990 ? 1991 - Chipolbrok biurowiec w Gdyni ? Inżynier Budowy, ILBAU Pani Magdalena Pawelska-Mazur nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pani Magdalena Pawelska-Mazur nie prowadzi innej działalności konkurencyjnej wobec
Emitenta, ani nie wykonuje innej działalności, która pozostawałaby w kolizji z jego obowiązkami wobec Emitenta. Pani Magdalena Pawelska-Mazur nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Pan Piotr Bieliński Pan Piotr Bieliński jest absolwentem Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, na której ukończył studia z zakresu Finansów i Bankowość o specjalizacji Finanse w Handlu Międzynarodowym. Swoją karierę zawodową zaczynał w 2006 r. Banku Spółdzielczym w Dzierzgoniu jako referent ds. rozliczeniowych skąd przeniósł się do Urzędu Celnego w Gdyni, gdzie pełnił służbę jako młodszy kontroler celny. Przez większość swojej zawodowej kariery związany jest ze Spółką Atlanta Poland S.A., w której przeszedł przez wszystkie szczeble zawodowej kariery pełniąc następujące funkcje: Referent ds. handlu zagranicznego (01.2008 ? 12.2009), Specjalista ds. handlu zagranicznego (01.2010 ? 12.2010), Starszy specjalista ds. handlu zagranicznego (01.2011 ? 04.2012),
Kierownik ds. eksportu (05.2012 ? 10.2014), a obecnie (od 11.2014) pełni funkcję Dyrektora Działu Eksportu. DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE 11.2014 ? obecnie Atlanta Poland S.A. ? Dyrektor Działu Eksportu 05.2012 ? 10.2014 Atlanta Poland S.A. ? Kierownik ds. eksportu 01.2011 ? 04.2012 Atlanta Poland S.A. ? Starszy specjalista ds. handlu zagranicznego 01.2010 ? 12.2010 Atlanta Poland S.A. ? Specjalista ds. handlu zagranicznego 01.2008 ? 12.2009 Atlanta Poland S.A. ? Referent ds. handlu zagranicznego 08.2007 ? 12.2007 Urząd Celny w Gdyni ? Oddział Celny Nabrzeże Bułgarskie, Młodszy kontroler celny 05.2006 ? 07.2007 Urząd Celny w Gdyni ? Referat Kontroli Przedsiębiorców, Młodszy kontroler celny 02.2006 ? 04.2006 Bank Spółdzielczy w Dzierzgoniu ? Referent ds. rozliczeniowych WYKSZTAŁCENIE Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku ? Magisterskie Studia Uzupełniające, kierunek Finanse i Bankowość, specjalność Bankowość i innowacje finansowe. Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku - kierunek Finanse i Bankowość, specjalność Finanse w handlu
międzynarodowym, tytuł licencjata, (2002-2005) Pan Piotr Bieliński nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Piotr Bieliński nie prowadzi innej działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, ani nie wykonuje innej działalności, która pozostawałaby w kolizji z jego obowiązkami wobec Emitenta. Pan Piotr Bieliński nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 22 i §28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4hr0x5

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ATLANTA POLAND SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ATLANTAPL | | Handel (han) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 80-557 | | Gdańsk | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Załogowa | | 17 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 058 5220600 | | 058 5220564 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | info@atlantapoland.com.pl | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 5830013129 | | 190297892 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-26 Maciej Nienartowicz Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4hr0x5

Podziel się opinią

Share
d4hr0x5
d4hr0x5