Trwa ładowanie...
d19wfoq

ATLANTIS ENERGY S.A. - Rozwiązanie znaczącej umowy - porozumienia o współpracy w zakresie wspólne...

ATLANTIS ENERGY S.A. - Rozwiązanie znaczącej umowy - porozumienia o współpracy w zakresie wspólnego wykonywania uprawnień właścicielskich z akcji spółki Atlantis Energy S.A. w Płocku (37/2010)

Share
d19wfoq

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 37 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ATLANTIS ENERGY S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Rozwiązanie znaczącej umowy - porozumienia o współpracy w zakresie wspólnego wykonywania uprawnień właścicielskich z akcji spółki Atlantis Energy S.A. w Płocku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Atlantis Energy S.A. z siedzibą w Płocku informuje, iż w dniu 14.12.2010r. Spółka Atlantis S.A z siedzibą w Płocku poinformowała iż na mocy porozumienia zawartego z Atlantis S.A., Urlopy.pl S.A. oraz Fon Ecology S.A. ,Stark Development S.A rozwiązała łączące je porozumie o współpracy w zakresie wspólnego wykonywania uprawnień właścicielskich z akcji spółki Atlantis Energy S.A. z dnia 20.08.2010r.O zawarciu porozumienia o współpracy w zakresie wspólnego wykonywania uprawnień właścicielskich z akcji spółki Atlantis Energy S.A. z dnia 20.08.2010r. Emitent informował raportem bieżącym nr 45/2010 z dnia 22.08.2010r.Obecnie Atlantis S.A posiada 82.774.998 akcji spółki Atlantis Energy S.A. w Płocku, co stanowi 49,25 % ogólnej liczby akcji tej spółki oraz uprawnia do oddania 82.774.998 głosów na Walnym Zgromadzeniu Atlantis Energy S.A. Atlantis S.A informuje, że na dzień sporządzenia niniejszego raportu nie jest zobowiązany na podstawie żadnych umów i porozumień do wspólnego wykonywania uprawnień
właścicielskich z posiadanych przez niego akcji. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d19wfoq

| | | ATLANTIS ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ATLANTIS ENERGY S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 09-402 | | Płock | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Padlewskiego | | 18c | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 243673131 | | 243660626 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | BIURO@ATLANTIS-ENERGY.COM.PL | | WWW.ATLANTISENERGY.PL | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 7743107874 | | 141814360 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-15 Anna Kajkowska Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d19wfoq

Podziel się opinią

Share
d19wfoq
d19wfoq