Trwa ładowanie...
d1ma0yj
espi

ATLANTIS - Transakcja zakupu znacznego pakietu akcji Spółki IQ Partners S.A (41/2011)

ATLANTIS - Transakcja zakupu znacznego pakietu akcji Spółki IQ Partners S.A (41/2011)
Share
d1ma0yj

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 41 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-06-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ATLANTIS | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Transakcja zakupu znacznego pakietu akcji Spółki IQ Partners S.A | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 14.06.2011r. zawarł ze spółką AZARACO LTD z siedzibą w Nikozji na Cyprze umowę zobowiązująca do nabycia akcji. Przedmiotem umowy z dnia 14.06.2011r. jest zobowiązanie Emitenta do nabycia oraz zobowiązanie AZARACO LTD do zbycia łącznie 4.590.000 akcji spółki IQ Partners S.A. w Warszawie stanowiących 20,53 % udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczby głosów w spółce IQ Partners S.A. w Warszawie. Łączna cena za akcje będące przedmiotem umowy została przez strony określona na poziomie 12.511.000 zł. Umowa z dnia 14.06.2011r. przewiduje, że nabycie przez Emitenta akcji będących jej przedmiotem będzie się odbywało się w trzech transzach, każda w ramach transakcji pakietowej. W dniu 15-06-2011 r ATLANTIS S.A złożył i opłacił dyspozycję nabycia pierwszej transzy obejmującej pakiet 1.115.000 akcji stanowiących 4,99 % udziału w kapitale zakładowym IQ Partners S.A. w Warszawie . Termin nabycia drugiej transzy obejmującej pakiet
1.115.000 akcji stanowiących 4,99 % udziału w kapitale zakładowym IQ Partners S.A. w Warszawie ustalony został na okres od dnia 23.12.2011r. do dnia 29.12.2011r. Termin nabycia trzeciej transzy obejmującej pakiet 2.360.000 akcji stanowiących 10,56 % udziału w kapitale zakładowych IQ Partners S.A. w Warszawie ustalony został na okres od dnia 23.12.2011r. do dnia 29.12.2011r. Umowa przewiduje wskazanie przez Atlantis S.A podmiotu mogącego dokonać zakupu akcji objętych drugą i trzecią transzą . Umowa przewiduje kary umowne za nie wykonanie lub nie prawidłowe wykonanie umowy lub jej części dla obu stron do łącznej wysokości 5.000.000 zł. Emitent informuje, że zapłata ewentualnych kar umownych przez AZARACO LTD została zabezpieczona przez dwie osoby fizyczne będące jej udziałowcami w formie poręczenia. Umowa z dnia 14.06.2011r. została uznana za znaczącą przez Zarząd Emitenta ze względu na jej łączną wartość przekraczającą 10% kapitałów własnych Emitenta. Jednocześnie Zarząd Atlantis S.A uważa powyższą transakcję
za korzystną z uwagi na potencjał Spółki IQ Partners S.A będącego funduszem technologicznym, inwestującym w projekty dotyczące szczególnie Internetu, mediów, mobile, e-commerce oraz IT.W portfelu Spółki IQ Partners S.A znajdują się między innymi takie podmioty jak Screen Network S.A , Site S.A., Zakupy.com S.A. i wiele innych prężnie rozwijających się Spółek. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ATLANTIS SA
(pełna nazwa emitenta)
ATLANTIS Materiałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
09-402 Płock
(kod pocztowy) (miejscowość)
Padlewskiego 18c
(ulica) (numer)
024 367 31 31 024 366 06 26
(telefon) (fax)
biuro@atlantis-sa.pl www.atlantis-sa.pl
(e-mail) (www)
522-000-07-43 012246565
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-06-15 Anna Kajkowska Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ma0yj

Podziel się opinią

Share
d1ma0yj
d1ma0yj