Trwa ładowanie...
d2kwt1b

ATLANTIS - Znaczne zwiększenie zaangażowania w Spółkę powyżej 66% (52/2010)

ATLANTIS - Znaczne zwiększenie zaangażowania w Spółkę powyżej 66% (52/2010)

Share
d2kwt1b

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 52 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ATLANTIS | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Znaczne zwiększenie zaangażowania w Spółkę powyżej 66% | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Atlantis S.A z siedzibą w Płocku zawiadamia iż w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Zarządu Fogut Holdings Limited informujący, że wobec złożenia z dniem 10-12-2010 r żądania zamiany Obligacji zwykłych serii A w ilości 26.880 sztuk w cenie nominalnej 350 zł każda na akcje zwykłe na okaziciela serii "I"w ilości 26.880.000 o wartości nominalnej 0,35 zł każda o łącznej wartości nominalnej 9.408.000złotych o ,którym Zarząd Atlantis S.A. w Płocku poinformował raportem bieżącym nr 48/2010 z dnia 07.12.2010r.,oraz zgodnie z raportem bieżącym Spółki nr 49/2010 z dnia 10-12-2010 r o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki Atlantis S.A z kwoty 4.753.000zł do kwoty 14.161.000zł i dzieli się na 40.460.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,35 zł każda .Po dokonaniu zamiany Obligacji na Akcje w podanych powyżej ilościach Fogut Holding Limited posiada 26.880.000 akcji spółki Atlantis S.A. w Płocku, co stanowi 66,44 % ogólnej liczby akcji tej spółki oraz uprawnia do
oddania 26.880.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Atlantis S.A.Wartość nominalna wszystkich posiadanych przez Fogut Holdings Limited akcji spółki Atlantis S.A. w Płocku wynosi łącznie 9.408.000 zł.Zarząd Fogut Holdings Limited informuje jednocześnie ,iż akcje zwykłe na okaziciela serii "I" i w ilości 26.880.000 sztuk objęte są Umową zakazu ich sprzedaży do dnia 10.01.2015 roku.Przed dokonaniem transakcji zakupu obligacji zamiennych na akcje spółki Atlantis S.A Fogut Holdings Limited nie posiadał akcji Spółki Atlantis S.A , jednocześnie Fogut Holdings Limited nie wyklucza zwiększania ani zmniejszania zaangażowania w Spółkę w ciągu najbliższych 12 miesięcy. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2kwt1b

| | | ATLANTIS SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ATLANTIS | | Materiałów budowlanych (mbu) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 09-402 | | Płock | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Padlewskiego | | 18c | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 024 367 31 31 | | 024 366 06 26 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@atlantis-sa.pl | | www.atlantis-sa.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 522-000-07-43 | | 012246565 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-15 Anna Kajkowska Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2kwt1b

Podziel się opinią

Share
d2kwt1b
d2kwt1b