Trwa ładowanie...
d2p1bv5
espi

ATM SYSTEMY INFORMATYCZNE S.A. - Zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki przez osobę zarządzającą (3...

ATM SYSTEMY INFORMATYCZNE S.A. - Zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki przez osobę zarządzającą (37/2012)
Share
d2p1bv5
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 37 / 2012
Data sporządzenia: 2012-12-18
Skrócona nazwa emitenta
ATM SYSTEMY INFORMATYCZNE S.A.
Temat
Zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki przez osobę zarządzającą
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd ATM Systemy Informatyczne S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 18 grudnia 2012 roku otrzymał zawiadomienie od wiceprezesa zarządu Spółki o nabyciu w dniach: - 23.11.2012 r. akcji w liczbie 2000 sztuk po cenie 1,04 zł, - 07.12.2012 r. akcji w liczbie 7550 sztuk po cenie 1,10 zł, - 11.12.2012 r. akcji w liczbie 936 sztuk po cenie 1,10 zł, - 13.12.2012 r. akcji w liczbie 19328 sztuk po cenie 1,10 zł, - 14.12.2012 r. akcji w liczbie 20000 sztuk po cenie 1,10 zł i - 17.12.2012 r. akcji w liczbie 160 sztuk akcji Spółki po cenie 1,08 zł każda. Transakcje zostały zawarte na rynku regulowanym w trybie transakcji sesyjnej zwykłej. Łączna wartość dokonanych transakcji przekroczyła równowartość w złotych polskich 5 000 euro.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ATM SYSTEMY INFORMATYCZNE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ATM SYSTEMY INFORMATYCZNE S.A. Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
04-186 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Grochowska 21a
(ulica) (numer)
22 29 57 300 22 29 57 447
(telefon) (fax)
sekretariat@atm.com.pl www.atm-si.com.pl
(e-mail) (www)
954-23-57-358 276930771
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-12-18 Roman Szwed Prezes Zarządu
2012-12-18 Tomasz Dziubiński Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2p1bv5

Podziel się opinią

Share
d2p1bv5
d2p1bv5