Trwa ładowanie...
d32vd5v
d32vd5v
espi

ATMGRUPA - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (19/2013)

ATMGRUPA - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (19/2013)
Share
d32vd5v
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2013
Data sporządzenia: 2013-06-17
Skrócona nazwa emitenta
ATMGRUPA
Temat
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ATM GRUPA S.A. informuje, iż Rada Nadzorcza działając na podstawie kodeksu spółek handlowych oraz statutu spółki dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2013. Wybranym podmiotem jest PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, pod numerem KRS 0000044655, z siedzibą w Warszawie, al. Armii Ludowej 14, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod nr 144. Spółka korzystała wcześniej z usług wybranego podmiotu w zakresie badania sprawozdań finansowych oraz doradztwa podatkowego. Badanie roku 2013 zostanie wyokonane w ramach umowy zawartej rok temu na okres dwóch lat.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ATM GRUPA SA
(pełna nazwa emitenta)
ATMGRUPA Media (med)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
55-040 Kobierzyce
(kod pocztowy) (miejscowość)
Dwa Światy 1, Bielany Wrocławskie
(ulica) (numer)
71 776 47 00 71 776 47 01
(telefon) (fax)
atm@atmgrupa.pl www.atmgrupa.pl
(e-mail) (www)
897-10-08-712 930492316
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-17 Andrzej Muszyński Prezes Zarządu
2013-06-17 Paweł Tobiasz Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d32vd5v

Podziel się opinią

Share
d32vd5v
d32vd5v