Trwa ładowanie...
dd2i5vp

ATREM S.A. - Aneks do umowy znaczącej (54/2011)

ATREM S.A. - Aneks do umowy znaczącej (54/2011)

Share
dd2i5vp
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 54 / 2011
Data sporządzenia: 2011-11-24
Skrócona nazwa emitenta
ATREM S.A.
Temat
Aneks do umowy znaczącej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji
Treść raportu:
Zarząd Atrem S.A. informuje, iż w dniu 23 listopada 2011 roku Emitent zawarł z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym zawartej w dniu 24 listopada 2009 roku. Strony postanowiły ustalić maksymalną kwotę kredytu w rachunku bieżącym na 5.000.000,00 PLN (słownie: pięć milionów złotych 00/100). Zgodnie z treścią aneksu zmianie uległ okres kredytowania, który został ustalony od 24 listopada 2009 roku do 23 listopada 2012 roku. Informacja o podpisaniu umowy o kredyt w rachunku bieżącym została zamieszczona w raporcie bieżącym nr 69/2009. Pozostałe postanowienia aneksu nie odbiegają od warunków rynkowych powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dd2i5vp

| | | ATREM SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ATREM S.A. | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 62-002 | | Złotniki | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Czołgowa | | 4 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 61 640 65 00 | | +48 61 640 65 25 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | atrem@atrem.pl | | www.atrem.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 777 24 28 084 | | 639688384 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-24 Konrad Śniatała Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dd2i5vp

Podziel się opinią

Share
dd2i5vp
dd2i5vp