Trwa ładowanie...
d4m7p4v

ATREM S.A. - Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM S.A. zwołane na dzień 11 czerw ...

ATREM S.A. - Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM S.A. zwołane na dzień 11 czerwca 2015 roku (17/2015)

Share
d4m7p4v
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2015
Data sporządzenia: 2015-05-08
Skrócona nazwa emitenta
ATREM S.A.
Temat
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM S.A. zwołane na dzień 11 czerwca 2015 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Atrem S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATREM S.A. zwołanego na dzień 11 czerwca 2015 r. na godz. 12.00. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz.U. 2014 poz. 133).
Załączniki
Plik Opis
Raport 17-2015 załącznik - ATREM SAZWZprojekty uchwał.docx Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM S.A. zwołane na dzień 11 czerwca 2015 roku

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4m7p4v

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | ATREM SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | ATREM S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 62-002 | | Złotniki | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | Czołgowa | | 4 | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | +48 61 640 65 00 | | +48 61 640 65 25 | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | atrem@atrem.pl | | www.atrem.pl | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | 777 24 28 084 | | 639688384 | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-05-08 Konrad Śniatała Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4m7p4v

Podziel się opinią

Share
d4m7p4v
d4m7p4v