Trwa ładowanie...
d1oj4oh
espi

ATREM S.A. - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 r. (3/2013)

ATREM S.A. - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 r. (3/2013)
Share
d1oj4oh

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2013 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-02-27 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ATREM S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie - wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ATREM S.A. przekazuje wykaz informacji opublikowanych przez Spółkę w roku 2012. Raporty dostępne są na stronie internetowej Emitenta pod adresem http://www.atrem.pl oraz w siedzibie Emitenta. Zgodnie z wymogami art. 27 Rozporządzenia Komisji (WE) 809/2004 Emitent wskazuje, że niektóre informacje zawarte w załączonym zestawieniu i raportach mogą być nieaktualne. Lista raportów bieżących opublikowanych w roku 2012 stanowi załącznik do niniejszego raportu. Raporty okresowe 1. Raport roczny jednostkowy za 2011 rok ? 20.03.2012 r. 2. Raport roczny skonsolidowany za 2011 rok ? 20.03.2012 r. 3. Raport kwartalny skonsolidowany za I kwartał 2012 roku ? 15.05.2012 r. 4. Raport półroczny jednostkowy za I półrocze 2012 roku ? 31.08.2012 r. 5. Raport półroczny skonsolidowany za I półrocze 2012 roku ? 31.08.2012 r. 6. Raport kwartalny skonsolidowany za III kwartał 2012 roku ? 14.11.2012 r. Podstawą niniejszego raportu jest art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2009 Nr. 185 Poz. 1439 z zm.) | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Raporty Bieżące 2012.pdf | Wykaz Raportów Bieżących opublikowanych w 2012 roku. | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ATREM S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
62-002 Złotniki
(kod pocztowy) (miejscowość)
Czołgowa 4
(ulica) (numer)
+48 61 640 65 00 +48 61 640 65 25
(telefon) (fax)
atrem@atrem.pl www.atrem.pl
(e-mail) (www)
777 24 28 084 639688384
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-27 Konrad Śniatała Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1oj4oh

Podziel się opinią

Share
d1oj4oh
d1oj4oh