Trwa ładowanie...

Aukcja długu znów w centrum uwagi

Dobre informacje z europejskiego rynku długu oraz wyrażenie oczekiwań ECB na stopniowe ożywienie gospodarki strefy euro, wpłynęło na umocnienie wspólnej waluty w stosunku do dolara. Kurs EUR/USD przebił opór na poziomie 1,2810, po czym w trakcie sesji w Stanach Zjednoczonych wykonał ruch powrotny, by następnie kontynuować zwyżki podczas sesji azjatyckiej.

Share
Aukcja długu znów w centrum uwagi
Źródło: TMS
d4fws31

Po wczorajszej udanej aukcji hiszpańskiego i włoskiego długu oraz spadku rentowności włoskich obligacji 10- letnich do najniższego poziomu od ponad miesiąca, dziś inwestorzy liczą na kolejną udaną aukcję. Włochy bowiem sprzedają trzy serie obligacji zapadające w 2014 i 2016 roku o łącznej wartości 3,0- 4,75 proc. O godzinie 9:10 rentowność włoskich obligacji 5- letnich na rynku wtórnym kształtowała się na poziomie 5,528 proc., (podczas gdy na początku tygodnia sięgnęła poziomu 6,355), a 10- letnich 6,462 proc., (na początku tygodnia: 7,14). Jeżeli aukcja się powiedzie możliwe są kolejne zwyżki na eurodolarze (na drodze do większego umocnienia euro stoi jednak silny poziom oporu- 1,29). Kalendarz odczytów makroekonomicznych jest dziś bardzo ubogi. Wielka Brytania poda inflację producencką w grudniu. Prognoza zakłada spadek dynamiki z 5,4 proc. do 5,0 proc. r/r. Ponadto poznamy bilans handlu zagranicznego Stanów Zjednoczonych oraz strefy euro. Przed godzina 16:00 wyjdzie wstępny odczyt indeks Uniwersytetu
Michigan obrazujący nastroje panujące w amerykańskich gospodarstwach domowych. Konsensus rynkowy przewiduje, że w styczniu piąty raz z rzędu wartość indeksu wzrośnie, osiągając poziom 70,3. Niemieckie media z kolei donoszą, że rząd obniży prognozę wzrostu gospodarczego Niemiec w rok 2012 z 1 proc. do 0,75 proc. Szacunki dynamiki Produktu Krajowego Brutto zostaną ogłoszone w środę 18 stycznia, przy okazji publikacji rocznego sprawozdania gospodarczego.
Wzrost optymizmu po doniesieniach z Europy skłonił inwestorów do zakupu aktywów uważanych za bardziej ryzykowne, co przełożyło się na wzrost wartości polskiej waluty. Dziś możliwa jest kontynuacja aprecjacji złotego, jednak wszystko zależy od tego jak długo utrzyma się niższa awersja do ryzyka, na co kluczowy wpływ będzie miała dzisiejsza aukcja włoskich obligacji. Po tym jak wczoraj agencja Fitch zakomunikowała, że w 2012 roku prawdopodobieństwo zmiany ratingu lub jego perspektywy dla polski jest niskie, dziś minister finansów Jacek Rostowski w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej” powiedział, że Polska w tym roku ma szanse na podwyższenie ratingu przez chociaż jedna z agencji. Odniósł się również do długu publicznego, podając, że rozważana jest zmiany metodologii przeliczania zadłużenia zagranicznego (odejście od kursu z ostatniego fixingu do kurs średniorocznego) lub nie wprowadzanie przewidzianych prawem sankcji w sytuacji gdy dług publiczny przekroczy 55 proc. tylko wskutek niekorzystnego kursu złotego.

Szymon Zajkowski
DM TMS Brokers S.A.

d4fws31

Podziel się opinią

Share
d4fws31
d4fws31