Trwa ładowanie...
d45z6la
d45z6la
espi

AUTO-SPA S.A. - Osiągnięcie progu 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu (2/2013)

AUTO-SPA S.A. - Osiągnięcie progu 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu (2/2013)
Share
d45z6la

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-03-14 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | AUTO-SPA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Osiągnięcie progu 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Auto-Spa S.A. działając na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, informuje, że w dniu 14.03.2013 r. otrzymał od Pana Jerzego Szymańskiego zawiadomienie o osiągnięciu progu 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Osiągnięcie progu nastąpiło w wyniku objęcia akcji w drodze oferty prywatnej akcji serii H w ramach widełkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego. Według informacji zawartych w niniejszym zawiadomieniu: Przed powyższą transakcją Pan Jerzy Szymański posiadał 0 akcji spółki Auto-Spa S.A., co stanowi 0% udziału w kapitale zakładowym i upoważnia do 0 głosów, stanowiących 0% ogólnej liczby głosów. W wyniku zawarcia wyżej opisanej transakcji Pan Jerzy Szymański posiada obecnie 500.000 akcji półki Auto-Spa S.A., które stanowią 7,93% udziału w kapitale zakładowym spółki i upoważniają do 500.000
głosów, stanowiących 7,93% ogólnej liczby głosów. Zawiadamiający poinformował, że nie występują inne podmioty zależne ani osoby o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c. za pośrednictwem których Pan Jerzy Szymański posiadałby akcje spółki Auto-Spa S.A. Podstawa prawna: Art. 70 ust 1.Ustawy o ofercie | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

AUTO-SPA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
AUTO-SPA S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
51-319 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Sycowska 44
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
1010004483 021466989
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-14 Dariusz Ilski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d45z6la

Podziel się opinią

Share
d45z6la
d45z6la