Trwa ładowanie...
d1xsfy9
d1xsfy9
espi

AUTO-SPA - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (33/2014) - EBI

AUTO-SPA - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (33/2014)
Share
d1xsfy9

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 33 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-21 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Auto-Spa Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu (adres: ul. Sycowska 44, 51-319 Wrocław), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000379074 (dalej "Spółka") działając na podstawie 402.1 oraz 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Auto-Spa S.A. (dalej "Zgromadzenie") na dzień 18 grudnia 2014 roku, na godzinę 10.00, które odbędzie się we Wrocławiu przy ul. Sycowskiej 44. Proponowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 2. Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 3. Odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej, 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, 5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia, 6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w
drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii O, z zachowaniem prawa poboru akcji serii O oraz zmiany statutu, 7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Szczegółowe informacje o WZ dostępne są w załącznikach oraz na stronie internetowej Emitenta - www.auto-spa.eu. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 oraz § 4 ust. 2 pkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | ASP-ogloszenieNWZA-0.pdf | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | ASP
-ProjektyuchwalnaNadzwyczajneWalneZgromadzenie_(4)-1.pdf | | | | | | | | | | |
| | Formularz_instrukcjidoglosowaniadlapelnomocnika-2.pdf | | | | | | | | | | |
| | Wzor_pelnomocnictwa-3.pdf | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Adam Jaremkiewicz Członek Zarządu
Aleksandra Kołaczyńska Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1xsfy9

Podziel się opinią

Share
d1xsfy9
d1xsfy9