Trwa ładowanie...
d4kbpri

AUXILIUM - Zmiana w stanie posiadania - rozwiązanie porozumienia Akcjonariuszy. (1/2011)

AUXILIUM - Zmiana w stanie posiadania - rozwiązanie porozumienia Akcjonariuszy. (1/2011)

Share
d4kbpri

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-01-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | AUXILIUM | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana w stanie posiadania - rozwiązanie porozumienia Akcjonariuszy. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Auxilium S.A. informuje, że w dniu 28.01.2011 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 w związku z art. 87 ust 1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184, poz. 1539, z późn. zm.) od Pana Sławomira Jarosz działającego jako przedstawiciel Porozumienia Akcjonariuszy spółki Auxilium S.A., ("Porozumienie?) w imieniu własnym oraz Dariusza Nałódka, poinformował, że w dniu 27.01.2011r. wymienione osoby postanowiły, za wspólnym porozumieniem stron, rozwiązać z dniem 27 stycznia 2011 r. Porozumienie Akcjonariuszy zawarte w dniu 27.02.2009 r. (RB 5/2009). Przed rozwiązaniem Porozumienia członkowie Porozumienia wraz z podmiotami zależnymi i osobami blisko związanymi posiadali łącznie 319.310 akcji zwykłych na okaziciela Spółki Auxilium S.A. uprawniających ich do 319.310 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 8,02% udziału w ogólnej liczbie głosów
na Walnym Zgromadzeniu oraz 10,47 % w kapitale zakładowym Spółki. Po rozwiązaniu Porozumienia Pan Sławomir Jarosz wraz z podmiotami zależnymi i osobami blisko związanymi posiada 298.110 akcji zwykłych na okaziciela Spółki Auxilium S.A., uprawniających go do 298.110 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 7,48% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz 9,77% w kapitale zakładowym Spółki. Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c ustawy o ofercie publicznej. Pan Dariusz Nałódka po rozwiązaniu przedmiotowego porozumienia posiada 21.200 akcji zwykłych na okaziciela Spółki Auxilium S.A., uprawniających go do 21.200 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,53% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz 0,70% w kapitale zakładowym Spółki. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4kbpri

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-28 Zofia Podhorodecka Prezes Zarządu
2011-01-28 Jan Rubczak V-ce Prezes

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4kbpri

Podziel się opinią

Share
d4kbpri
d4kbpri