Trwa ładowanie...
d1dtjdd
espi

AZOTY TARNÓW - Zawiadomienie o przekroczeniu przez akcjonariusza 5% ogólnej liczby głosów (107/2011)

AZOTY TARNÓW - Zawiadomienie o przekroczeniu przez akcjonariusza 5% ogólnej liczby głosów (107/2011)

Share
d1dtjdd

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 107 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | AZOTY TARNÓW | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o przekroczeniu przez akcjonariusza 5% ogólnej liczby głosów | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościach S.A. (dalej: "Spółka") informuje, iż otrzymał zawiadomienie z Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. (dalej: PZU S.A.)
z dnia 28 października 2011 roku o przekroczeniu przez PZU S.A. łącznie z podmiotem zależnym PZU Życie S.A. 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co nastąpiło w dniu 30 sierpnia 2011 roku w wyniku zamiany 2.388.626 Praw do Akcji na akcje zwykłe Spółki. Przed zmianą udziałów liczba akcji posiadanych przez PZU S.A. łącznie z podmiotem zależnym PZU Życie S.A. wynosiła 985.574, co stanowiło 1,54% udziału w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 985.574 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 1,54% w ogólnej liczbie głosów. Po zmianie udziałów liczba akcji posiadanych przez PZU S.A. łącznie z podmiotem zależnym PZU Życie S.A. wynosi 3.374.200, co stanowi 5,26% udziału w kapitale zakładowym Spółki. Akcje te uprawniają do 3.374.200 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 5.26% w ogólnej liczbie
głosów. Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2009 r, Nr 185 poz. 1439 z późn. zm.) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1dtjdd

| | | ZAKŁADY AZOTOWE W TARNOWIE-MOŚCICACH SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | AZOTY TARNÓW | | Chemiczny (che) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 33-101 | | Tarnów | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Kwiatkowskiego | | 8 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (14) 637-07-81-85 | | (14) 633 07 18 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | azoty@azoty.tarnow.pl | | www.azoty.tarnow.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 873-000-68-29 | | 850002268 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-10-31 Jerzy Marciniak Prezes Zarządu
2011-10-31 Witold Szczypiński Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1dtjdd

Podziel się opinią

Share
d1dtjdd
d1dtjdd