Trwa ładowanie...
d1p13td
espi

B3SYSTEM - Powołanie prokurenta (55/2013)

B3SYSTEM - Powołanie prokurenta (55/2013)

Share
d1p13td

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 55 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-07-26 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | B3SYSTEM | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Powołanie prokurenta | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki B3System S.A. [dalej również jako: "Spółka"] informuje, iż na mocy uchwały Zarządu podjętej w dniu dzisiejszym tj. 26 lipca 2013 roku Pani Aneta Anna Witek została powołana na prokurenta Spółki. Udzielona prokura ma charakter łączny, w ten sposób, że dla dokonania przez prokurenta czynności sądowych i pozasądowych konieczne jest współdziałanie prokurenta z przynajmniej jednym członkiem Zarządu spółki. Pani Aneta Anna Witek w dniu dzisiejszym, tj. 26 lipca 2013 roku złożyła oświadczenie o przyjęciu prokury zgodnie z zakresem udzielonego umocowania. Poniżej Spółka zamieszcza życiorys Pani Anety Anny Witek. Pani Aneta Anna Witek Wiek ? 34 lata Studia wyższe: 1998-2003 ? Wyższa Szkoła Businessu i Administracji w Warszawie/ Wydział Ekonomii ; kierunek Strategie finansowe i rachunkowość. Studia podyplomowe: 2006-2007 ? Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; Studia Podyplomowe; kierunek rachunkowość i finanse. Kwalifikacje i informacje dodatkowe: 2009- Członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce;
2008- Certyfikat Ministerstwa Finansów uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Kursy/Szkolenia: Finanse i Zarządzanie w Przedsiębiorstwie; Łączenie Spółek Kapitałowych; Obowiązki Informacyjne bieżące i okresowe Spółek Publicznych; Reklama, Reprezentacja, Sponsoring i inne Formy Wsparcia Sprzedaży w świetle Podatków Bezpośrednich i Podatku VAT; MSR i ich zastosowanie w Przedsiębiorstwie; Dokumentacja Cen Transferowych; Przebieg kariery zawodowej: marzec 2013 ? Prezes Zarządu, AP Office Sp. z o.o.; maj 2012 - czerwiec 2013 Główny Księgowy/Dyrektor Finansowy B3System S.A.; styczeń 2011 ? maj 2012 Główny Księgowy, B3System S.A.; październik 2008 - grudzień 2010 Główny Księgowy, Copi S.A.; styczeń 2006 - lipiec 2008 Główny Księgowy, IIC Internationale Immobilien Consulting Sp. z o.o.- A business partner of UBS Real Estate Kapitalanlagegesellschaft GmbH; maj 2005 - grudzień 2005 Główny Księgowy, Tremark Sp. z o.o.; październik 1998 - kwiecień 2005 p.o. Głównej Księgowej, Krajowa Agencja Handlowa
"Społem" sp. z o.o. Według złożonego oświadczenia Pani Aneta Anna Witek: - nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do przedsiębiorstwa Spółki ani też nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej albo w innej osobie prawnej jako członek jej organu; - nie jest oraz nie została w przeszłości wpisana w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sadowym. Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 22 w zw. z §28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1p13td

| | | B3SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | B3SYSTEM | | Informatyka (inf) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-342 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Al. Jerozolimskie | | 162A IIp | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 480 89 00 | | 22 480 89 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@b3system.pl | | www.b3system.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5213060709 | | 016226542 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-26 Adam Dyszkowski Prezes Zarządu
2013-07-26 Paulina Patrycja Bylina-Olbrych Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1p13td

Podziel się opinią

Share
d1p13td
d1p13td