Trwa ładowanie...
d1gi7sp
d1gi7sp
espi

B3SYSTEM - Zakończenie subskrypcji akcji w ramach kapitału docelowego (28/2014)

B3SYSTEM - Zakończenie subskrypcji akcji w ramach kapitału docelowego (28/2014)
Share
d1gi7sp

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 28 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-04-14 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | B3SYSTEM | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zakończenie subskrypcji akcji w ramach kapitału docelowego | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd B3System S.A. przekazuje do publicznej wiadomości informacje dotyczące przeprowadzonej subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii Ł oraz M, wyemitowanych w ramach kapitału docelowego. 1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: Otwarcie i zakończenie subskrypcji akcji serii Ł nastąpiło w dniu 18 lutego 2014 roku. Otwarcie i zakończenie subskrypcji akcji serii M nastąpiło w dniu 19 marca 2014 roku. 2. Data przydziału akcji: Akcje serii Ł przydzielono w dniu 18 lutego 2014 roku. Akcje serii M przydzielono w dniu 19 marca 2014 roku. 3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją: Łącznie w ramach kapitału docelowego objętych subskrybcją było 10.616.940 akcji w tym: - 1.315.000 akcji serii Ł, - 9.301.940 akcji serii M. 4. Stopa redukcji zapisów na akcje: Z uwagi na rodzaj subskrypcji redukcja nie wystąpiła. 5. Liczba papierów wartościowych na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: Łącznie złożono zapisy na 10.616.940 akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego w tym: - 1.315.000
akcji serii Ł, - 9.301.940 akcji serii M. 6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: Łącznie w ramach kapitału docelowego przydzielono 10.616.940 akcji w tym: - 1.315.000 akcji serii Ł, - 9.301.940 akcji serii M. 7. Cena po jakiej papiery wartościowe były nabywane. Cena emisyjna wszystkich akcji oferowanych w ramach kapitału docelowego wynosiła 0,10 zł. 8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją: Zapisy na akcje serii Ł zostały złożone przez dwie osoby fizyczne oraz jedną osobę prawną. Zapisy na akcje serii M zostały złożone przez jedną osobę fizyczną oraz jedną osobę prawną. 9. Liczba osób, którym zostały przydzielone papiery wartościowe: Akcje serii Ł zostały przydzielone dwóm osobom fizycznym oraz jednej osobie prawnej. Akcje serii M zostały przydzielone jednej osobie fizycznej oraz jednej osobie prawnej. 10. Nazwy subemitentów Emitent nie zawierał umów o subemisję 11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji. Łączna
wartość subskrybcji w ramach kapitału docelowego wyniosła 1.061.694,00 zł w tym: - wartość subskrypcji akcji serii Ł wyniosła 131.500,00 zł, - wartość subskrypcji akcji serii M wyniosła 930.194,00 zł. 12. Łączne koszty emisji akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego wyniosły 177.318,00 zł, w tym: a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty ? 27.668,00 zł, b) wynagrodzenie subemitentów ? 0,00 zł, c) koszty doradztwa w tym sporządzenia prospektu? 142.900,00 zł, d) promocja oferty ? 6.750,00 zł. Koszty subskrybcji stanowią koszty finansowe Spółki i będą miały wpływ na wynik finansowy. 13. Koszt przeprowadzenia subskrypcji akcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją wyniósł 0,017 zł. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

B3SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
B3SYSTEM Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-342 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al. Jerozolimskie 162A IIp
(ulica) (numer)
22 480 89 00 22 480 89 01
(telefon) (fax)
info@b3system.pl www.b3system.pl
(e-mail) (www)
5213060709 016226542
(NIP) (REGON)
d1gi7sp

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-04-14 Adam Dyszkowski Prezes Zarządu
2014-04-14 Paweł Paluchowski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1gi7sp

Podziel się opinią

Share
d1gi7sp
d1gi7sp