Trwa ładowanie...
dz6p15b
espi

B3SYSTEM - Zatwierdzenie Memorandum Informacyjnego (6/2011)

B3SYSTEM - Zatwierdzenie Memorandum Informacyjnego (6/2011)
Share
dz6p15b
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2011
Data sporządzenia: 2011-01-28
Skrócona nazwa emitenta
B3SYSTEM
Temat
Zatwierdzenie Memorandum Informacyjnego
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd B3System S.A informuje, iż w dniu 27 stycznia 2011 roku Komisja Nadzoru Finansowego stwierdziła równoważności pod względem formy i treści informacji zawartych w Memorandum Informacyjnym B3System S.A. z informacjami wymaganymi w prospekcie emisyjnym.Memorandum Informacyjne B3System S.A. zostało sporządzone w związku z ubieganiem się o dopuszczenie oraz wprowadzenie 4.499.995 akcji serii J B3System SA, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.Akcje Serii J zostały objęte przez akcjonariuszy Copi S.A. w zamian za 1.220.581 akcji Copi S.A. zgodnie z postanowieniami Umowy Inwestycyjnej z dnia 24 listopada 2009 roku.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

B3SYSTEM SPÓŁKAAKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
B3SYSTEM Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-342 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al. Jerozolimskie 162A IIp
(ulica) (numer)
22 480 89 00 22 480 89 01
(telefon) (fax)
info@b3system.pl www.b3system.pl
(e-mail) (www)
5213060709 016226542
(NIP) (REGON)
dz6p15b

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-28 Mirosław Kaliński Prezes Zarządu
2011-01-28 Robert Wodziński Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dz6p15b

Podziel się opinią

Share
dz6p15b
dz6p15b