Trwa ładowanie...
d3tv3x1

BAKALLAND S.A. - Powołanie osób zarządzających (127/2011)

BAKALLAND S.A. - Powołanie osób zarządzających (127/2011)

Share
d3tv3x1

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 127 | / | 2011 | mr | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-11-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BAKALLAND S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Powołanie osób zarządzających | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Bakalland S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ("Rozporządzenie"), informuje, że w związku ze zbliżającym się wygaśnięciem mandatów dotychczasowego Zarządu Spółki w składzie: Marian Owerko ? Prezes Zarządu, Artur Ungier ? Wiceprezes Zarządu oraz Paweł Poruszek ? Wiceprezes Zarządu, Rada Nadzorcza Spółki, działając zgodnie z § 30 ust. 2 lit d) Statutu Spółki, podjęła w dniu 25 listopada 2011 roku uchwałę nr 10/11/11, na podstawie której powołała do składu Zarządu, na kolejną wspólną, pięcioletnią kadencję dotychczasowych członków Zarządu, przy czym nowa kadencja Zarządu rozpocznie się z dniem 21 grudnia 2011 roku. Mając na uwadze powyższe skład Zarządu Spółki nowej kadencji przedstawia
się następująco: 1. Marian Owerko ? Prezes Zarządu Wykształcenie: pan Marian Owerko posiada wykształcenie wyższe. Tytuł magistra uzyskał w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Przebieg pracy zawodowej i zajmowane stanowiska: Okres zatrudnienia Miejsce zatrudnienia Stanowisko 1991 r. ? 1996 r. "Uno Tradex" S.C. Wspólnik 1996 r. ? 2000 r. "Uno Tradex" Sp. z o.o. ? Mościska Prezes Zarządu 2000 r. ? 2006 r. "Uno Fresco Tradex" Sp. z o.o. ? Mościska Prezes Zarządu od 2006 r. "Bakalland" S.A. ? Warszawa Prezes Zarządu Pan Marian Owerko pełni również funkcje nadzorcze i zarządcze w podmiotach zależnych lub powiązanych z Bakalland S.A., tj. Bakalland Brands Sp. z o. o. oraz BioConcept-Gardenia Sp. z o. o. Pan Marian Owerko nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Bakalland S.A., nie jest wspólnikiem konkurencyjnej w stosunku do Bakalland S.A. spółki cywilnej lub spółki osobowej, ani członkiem organu spółki kapitałowej lub jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Zgodnie z oświadczeniem, Pan
Marian Owerko nie figuruje także w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. 2. Artur Ungier ? Wiceprezes Zarządu Wykształcenie: pan Artur Ungier posiada wykształcenie średnie (przerwane studia na SGH). Ukończył Studium dla Dyrektorów Finansowych organizowane przez Instytut Rozwoju Biznesu ? Certyfikat IES (Interantional Education Society). Przebieg pracy zawodowej i zajmowane stanowiska: Okres zatrudnienia Miejsce zatrudnienia Stanowisko 1991 r. ? 1996 r. "Uno Tradex" S.C. Wspólnik 1996 r. ? 2000 r. "Uno Tradex" Sp. z o.o. ? Mościska Wiceprezes Zarządu 2000 r. ? 2006 r. "Uno Fresco Tradex" Sp. z o.o. ? Mościska Wiceprezes Zarządu od 2006 r. "Bakalland" S.A. ? Warszawa - Wiceprezes Zarządu Pan Artur Ungier pełni również funkcje zarządcze w podmiotach zależnych lub powiązanych z Bakalland S.A., tj. Bakalland Brands Sp. z o. o. oraz pozostaje prokurentem w BioConcept-Gardenia Sp. z o. o. Ponadto Pan Artur Ungier jest członkiem Rady Nadzorczej Wiko
Company S.A., przy czym działalność realizowana przez ten podmiot nie jest konkurencyjna w stosunku do Bakalland S.A. Pan Artur Ungier nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Bakalland S.A., nie jest wspólnikiem konkurencyjnej w stosunku do Bakalland S.A. spółki cywilnej lub spółki osobowej, ani członkiem organu spółki kapitałowej lub jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Zgodnie z oświadczeniem, Pan Marian Owerko nie figuruje także w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. 3. Paweł Poruszek ? Wiceprezes Zarządu Wykształcenie: Pan Paweł Poruszek posiada wykształcenie wyższe. Ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie ? Wydział Handlu Zagranicznego. Przebieg pracy zawodowej i zajmowane stanowiska: Okres zatrudnienia Miejsce pracy Stanowisko 1996 r. ? 2000 r. "Uno Tradex" Sp. z o.o. ? Mościska Wiceprezes Zarządu 2000 r. ? 2005 r. "Uno Fresco Tradex" Sp. z o.o. ? Mościska Wiceprezes Zarządu 2006 r. ? 2007 r. "Bakalland" S.A.
? Warszawa, członek Rady Nadzorczej Od 2007 r. "Bakalland" S.A. ? Warszawa, Wiceprezes Zarządu Pan Paweł Poruszek pełni również funkcje nadzorcze i zarządcze w podmiotach zależnych lub powiązanych z Bakalland S.A., tj. Bakalland Brands Sp. z o. o. oraz BioConcept-Gardenia Sp. z o. o. Pan Paweł Poruszek nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Bakalland S.A., nie jest wspólnikiem konkurencyjnej w stosunku do Bakalland S.A. spółki cywilnej lub spółki osobowej, ani członkiem organu spółki kapitałowej lub jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Zgodnie z oświadczeniem, Pan Marian Owerko nie figuruje także w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3tv3x1

| | | Bakalland Spółka Akcyjna | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | BAKALLAND S.A. | | Spożywczy (spo) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-446 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Fabryczna | | 5 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 355 22 00 | | 022 355 22 00 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@bakalland.pl | | www.bakalie.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 521-15-01-724 | | 012272090 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-25 Marian Owerko Artur Ungier Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3tv3x1

Podziel się opinią

Share
d3tv3x1
d3tv3x1