Trwa ładowanie...
d2u706s
espi

BAKALLAND S.A. - Zawiadomienie First Solter Cpital Limited (poprzednio: EMP Investments Limited) ...

BAKALLAND S.A. - Zawiadomienie First Solter Cpital Limited (poprzednio: EMP Investments Limited) o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Bakalland S.A. powyżej progu 50% (58/2014)
Share
d2u706s

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 58 | / | 2014 | mr | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-19 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | BAKALLAND S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie First Solter Cpital Limited (poprzednio: EMP Investments Limited) o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Bakalland S.A. powyżej progu 50% | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z Art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (?Ustawa?) Bakalland S.A. z siedzibą w Warszawie (?Spółka?) informuje, iż w dniu 19 listopada 2014 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie First Solter Capital Limited (poprzednio: EMP Investments Limited) z siedzibą w Larnace, Cypr (?FSC?) w trybie z art. 69 ust. 1 Ustawy. W treści zawiadomienia FSC poinformowała o przekroczeniu progu 50% ogólnej liczby głosów w Spółce. W treści powołanego zawiadomienia FSC wskazała ponadto, iż: 1)Przekroczenie progu 50% ogólnej liczby głosów w Spółce nastąpiło w wyniku rozliczenia w dniu 17 listopada 2014 roku transakcji nabycia akcji Spółki w ramach przymusowego wykupu, o którym mowa w art. 82 Ustawy, a ogłoszonego przez akcjonariuszy Spółki działających w porozumieniu, którego FSC jest członkiem. 2)Przed zmianą udziału FSC posiadało 8.753.155 akcji Spółki uprawniających do 8.753.155
głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 44,59% ogólnej liczby akcji i głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 3)Po zmianie udziału FSC posiada 9.976.777 akcji Spółki uprawniających do 9.976.777 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 50,82% ogólnej liczby akcji i głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 4)Akcjonariusze Spółki działający w porozumieniu, którego FSC jest członkiem nabyło 100% akcji Spółki. 5)Nie występują podmioty zależne od FSC posiadające akcje Spółki. 6)Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c. Ustawy. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Bakalland Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
BAKALLAND S.A. Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-446 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Fabryczna 5
(ulica) (numer)
022 355 22 00 022 355 22 00
(telefon) (fax)
biuro@bakalland.pl www.bakalie.pl
(e-mail) (www)
521-15-01-724 012272090
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-19 Dariusz Masny Paweł Głowniak Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2u706s

Podziel się opinią

Share
d2u706s
d2u706s