Trwa ładowanie...
d3mnxj0
d3mnxj0
espi

BAKALLAND S.A. - Zawiadomienie przedstawiciela akcjonariuszy działających w porozumieniu o zmiani ...

BAKALLAND S.A. - Zawiadomienie przedstawiciela akcjonariuszy działających w porozumieniu o zmianie stanu posiadania i zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Bakalland S.A. o co najmniej 1% (57/2014)
Share
d3mnxj0

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 57 | / | 2014 | mr | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-19 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | BAKALLAND S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie przedstawiciela akcjonariuszy działających w porozumieniu o zmianie stanu posiadania i zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Bakalland S.A. o co najmniej 1% | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z Art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (?Ustawa?) Bakalland S.A. z siedzibą w Warszawie (?Spółka?) informuje, iż w dniu 19 listopada 2014 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie Innova Phoenix S.? r.l. z siedzibą w Luksemburgu (?Innova?) działającej jako przedstawiciel akcjonariuszy działających w porozumieniu (?Porozumienie?) w trybie z art. 69 ust. 2 pkt 2) w związku z art. 87 ust. 1 pkt 6) Ustawy. W treści zawiadomienia Innova wykonując obowiązki stron Porozumienia poinformowała o zmianie stanu posiadania i zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Bakalland S.A. o co najmniej 1%. W treści powołanego zawiadomienia Innova wskazała ponadto, iż: 1)Zmiana stanu posiadania o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów w Spółce nastąpiła w wyniku rozliczenia w dniu 17 listopada 2014 roku transakcji nabycia akcji Spółki w ramach przymusowego
wykupu, o którym mowa w art. 82 Ustawy. 2)Przed zmianą udziału Porozumienie, tj.: Innova, First Solter Capital Limited (poprzednia firma: EMP Investments Limited) z siedzibą na Cyprze (?FSC?), Anvik Holdings Limited z siedzibą na Cyprze (?Anvik?), Marian Owerko, Artur Ungier, Paweł Poruszek, Krzysztof Marciniak, Elżbieta Marciniak, Robert Kadłubowski, Jadwiga Raszko vel Rzepa i Jana Owerko posiadało łącznie 17.883.998 akcji i głosów na walnym zgromadzeniu Spółki stanowiących 91,10% ogólnej liczby akcji Spółki oraz ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, z czego: a)Innova posiadała 1.030.584 akcji Spółki uprawniających do 1.030.584 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 5,25% ogólnej liczby akcji i głosów na walnym zgromadzeniu Spółki; b)FSC posiadała 8.753.155 akcji Spółki uprawniających do 8.753.155 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 44,59% ogólnej liczby akcji i głosów na walnym zgromadzeniu Spółki; c)Anvik Holdings Limited posiadała 3.249.351 akcji Spółki
uprawniających do 3.249.351 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 16,55% ogólnej liczby akcji i głosów na walnym zgromadzeniu Spółki; d)Marian Owerko posiadał 1.532.573 akcji Spółki uprawniających do 1.532.573 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 7,81% ogólnej liczby akcji i głosów na walnym zgromadzeniu Spółki; e)Artur Ungier posiadał 600.000 akcji Spółki uprawniających do 600.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 3,06% ogólnej liczby akcji i głosów na walnym zgromadzeniu Spółki; f)Paweł Poruszek posiadał 500.000 akcji Spółki uprawniających do 500.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 2,55% ogólnej liczby akcji i głosów na walnym zgromadzeniu Spółki; g)Elżbieta Marciniak posiadała 1.044.500 akcji Spółki uprawniających do 1.044.500 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 5,32% ogólnej liczby akcji i głosów na walnym zgromadzeniu Spółki; h)Krzysztof Marciniak posiadał 1.044.500 akcji Spółki uprawniających do 1.044.500 głosów na walnym
zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 5,32% ogólnej liczby akcji i głosów na walnym zgromadzeniu Spółki; i)Robert Kadłubowski posiadał 92.500 akcji Spółki uprawniających do 92.500 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 0,47% ogólnej liczby akcji i głosów na walnym zgromadzeniu Spółki; j)Jadwiga Raszko vel Rzepa posiadała 13.695 akcji Spółki uprawniających do 13.695 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 0,07% ogólnej liczby akcji i głosów na walnym zgromadzeniu Spółki; k)Jan Owerko posiadał 23.140 akcji Spółki uprawniających do 23.140 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 0,12% ogólnej liczby akcji i głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 3)Po zmianie udziału Porozumienie w składzie wskazanym w powyższym pkt 2) zawiadomienia posiada łącznie 19.632.030 akcji i głosów na walnym zgromadzeniu Spółki stanowiących 100% ogólnej liczby akcji Spółki oraz ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, z czego: a)Innova posiada 1.554.994 akcji Spółki uprawniających 1.554.994 głosów
na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 7,92% ogólnej liczby akcji i głosów na walnym zgromadzeniu Spółki; b)FSC posiada 9.976.777 akcji Spółki uprawniających do 9.976.777 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 50,82% ogólnej liczby akcji i głosów na walnym zgromadzeniu Spółki; zaś udział pozostałych członków Porozumienia nie uległ zmianie i wynosi odpowiednio: c)Anvik Holdings Limited posiada 3.249.351 akcji Spółki uprawniających do 3.249.351 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 16,55% ogólnej liczby akcji i głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. d)Marian Owerko posiada 1.532.573 akcji Spółki uprawniających do 1.532.573 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 7,81% ogólnej liczby akcji i głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. e)Artur Ungier posiada 600.000 akcji Spółki uprawniających do 600.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 3,06% ogólnej liczby akcji i głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. f)Paweł Poruszek posiada 500.000 akcji Spółki uprawniających do
500.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 2,55% ogólnej liczby akcji i głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. g)Elżbieta Marciniak posiada 1.044.500 akcji Spółki uprawniających do 1.044.500 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 5,32% ogólnej liczby akcji i głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. h)Krzysztof Marciniak posiada 1.044.500 akcji Spółki uprawniających do 1.044.500 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 5,32% ogólnej liczby akcji i głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. i)Robert Kadłubowski posiada 92.500 akcji Spółki uprawniających do 92.500 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,47% ogólnej liczby akcji i głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. j)Jadwiga Raszko vel Rzepa posiada 13.695 akcji Spółki uprawniających do 13.695 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,07% ogólnej liczby akcji i głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. k)Jan Owerko posiada 23.140 akcji Spółki uprawniających do 23.140 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,12%
ogólnej liczby akcji i głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 4)Porozumienie nabyło wszystkie akcje Spółki i wykonuje 100% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 5)Nie występują podmioty zależne od Porozumienia dokonującego niniejszego zawiadomienia, a posiadające akcje Spółki. 6)Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c. Ustawy. Na podstawie art. 87 ust. 3 Ustawy niniejsze zawiadomienie złożone zostało przez Innova w imieniu i na rzecz wszystkich wymienionych wyżej stron Porozumienia. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Bakalland Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
BAKALLAND S.A. Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-446 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Fabryczna 5
(ulica) (numer)
022 355 22 00 022 355 22 00
(telefon) (fax)
biuro@bakalland.pl www.bakalie.pl
(e-mail) (www)
521-15-01-724 012272090
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-19 Dariusz Masny Paweł Głowniak Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3mnxj0

Podziel się opinią

Share
d3mnxj0
d3mnxj0