Trwa ładowanie...
Informacja prasowa
pko bp

Bank hipoteczny w Grupie PKO Banku Polskiego

PKO Bank Polski zamierza w większym stopniu finansować akcję kredytową długoterminowymi depozytami i obligacjami. W tym celu planowane jest utworzenie banku hipotecznego w ramach grupy kapitałowej, który emitowałby listy zastawne. To odpowiedź na nowe regulacje Bazylei III (CRD IV) oraz oczekiwania Komisji Nadzoru Finansowego. Utrzymanie bardzo bezpiecznych norm adekwatności kapitałowej i płynności zakłada także ogłoszona niedawno nowa Strategia PKO Banku Polskiego - podał PKO BP w komunikacie.
Share
Bank hipoteczny w Grupie PKO Banku Polskiego
Źródło: PKO BP, Fot: materiały prasowe
d5xrvot

- PKO Bank Polski od lat jest liderem instytucji kredytujących potrzeby mieszkaniowe Polaków. W ostatnich latach z sukcesem udało nam się istotnie obniżyć ryzyko niedopasowania portfela kredytów i jego finansowania, emitując długoterminowe obligacje na rynku polskim, europejskim i amerykańskim. W ten sposób finansowana jest już blisko połowa portfela walutowych kredytów hipotecznych - mówi Zbigniew Jagiełło, prezes zarządu PKO Banku Polskiego. - W tej chwili rozważamy wdrożenie nowych rozwiązań, które pozwoliłyby nam na dalszy wzrost udziału długoletnich źródeł finansowania, w tym papierów wartościowych o wysokiej jakości i niskim koszcie jak listy zastawne emitowane przez bank hipoteczny.

W wielu krajach trwa obecnie dyskusja nad przyszłością bankowości hipotecznej. Z jednej strony prezentowany jest model banków hipotecznych, gdzie finansowanie kredytów długoterminowych prawie w całości oparte jest na długoterminowych obligacjach. Z drugiej - banków uniwersalnych finansujących hipoteki z bazy depozytowej i w mniejszej części z obligacji. Poszukując rozwiązania optymalnego na polskim rynku PKO Bank Polski uwzględnia obowiązujące przepisy i stanowisko regulatora.

Komisja Nadzoru Finansowego koncentruje się na obniżeniu ryzyka finansowania długoletnich kredytów hipotecznych depozytami krótkoterminowymi. Efektem są prace nad nowym standardem listów zastawnych - dłużnych papierów wartościowych zabezpieczonych hipoteką oraz nowymi regulacjami prawnymi w zakresie banków hipotecznych, co powinno zwiększyć zainteresowanie tymi rozwiązaniami. W Polsce banki uniwersalne nie mogą emitować niżej oprocentowanych obligacji zabezpieczonych portfelem hipotek (tzw. covered bonds). Wyższe koszty związane z emitowaniem obligacji niezabezpieczonych obniżają rentowność bankowości hipotecznej, co w konsekwencji może prowadzić do podwyższenia marż kredytów albo optymalizacji kosztu finansowania poprzez niewłaściwe finansowanie tych aktywów krótkimi depozytami. PKO Banku Polski przywiązuje dużą wagę w nowej strategii do zapewnienia zdrowej struktury terminowej aktywów i pasywów, jednocześnie w ostatnich latach zwiększając finansowanie poprzez długoterminowe obligacje do kwoty ponad 9 mld
zł oraz istotnie zwiększając bazę depozytów terminowych.

d5xrvot

Wobec powyższego PKO Bank Polski planuje utworzyć bank hipoteczny w celu obniżenia kosztu finansowania długoterminowego portfela kredytów hipotecznych poprzez możliwość emisji zabezpieczonych listów zastawnych oraz obniżenie ryzyka finansowania portfela hipotecznego poprzez model, w którym terminy finansowania są lepiej dopasowane do terminów kredytów. Emisja tego typu papierów możliwa jest zarówno w PLN, jak i w walutach.

Utworzenie banku hipotecznego planowane jest do 2014 roku. Zgodnie z założeniem sprzedaż kredytów hipotecznych nadal prowadzona byłaby w sieci oddziałów PKO Banku Polskiego. Bank nie planuje też na tym etapie przeniesienia obecnego portfela do nowego podmiotu.

Na polskim rynku działają dwa banki hipoteczne. Pierwszy należy do grupy kapitałowej Pekao, drugi do BRE.

d5xrvot

Podziel się opinią

Share
d5xrvot
d5xrvot