Trwa ładowanie...
d2kjcqz

Bank Pocztowy zwiększył zysk r/r i poprawił wskaźnik C/I w I-III kw.

Warszawa, 25.11.2014 (ISBnews) - Bank Pocztowy wypracował 34,6 mln zł zysku netto po 9 miesiącach tego roku, co oznacza wzrost o 84% w skali roku. Bank poprawił także efektywność, obniżają wskaźnik koszty do dochodów o 10 pkt proc. r/r do 64,9% na koniec września, poinformował prezes Tomasz Bogus.

Share
d2kjcqz

"Minione 9 miesięcy podsumowujemy jako bardzo dobry okres dla banku. Zanotowaliśmy dochody o 18% wyższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Utrzymanie dyscypliny kosztowej pozwoliło na zwiększenie efektywności, co również przyczyniło się do 34,6 mln zł zysku netto" - powiedział Bogus, cytowany w komunikacie.

Bank Pocztowy w ciągu 9 miesięcy sprzedał kredyty konsumpcyjne o wartości 638 mln zł (wzrost o 8% r/r). Znaczący przyrost towarzyszył saldu kredytów konsumpcyjnych, które wyniosło 1,7 mld zł, wobec 1,4 mld rok wcześniej (wzrost o 22% r/r).

"Istotnym dla nas jest utrzymanie wskaźnika NPL na bezpiecznym poziomie. Wskaźnik NPL banku wyniósł 5,8%, wobec 7,4% dla sektora bankowego. Dodatkowo znacząco poprawiliśmy marżę odsetkową, która wyniosła 3,9% przy średniej na rynku 2,6%" - podkreślił Bogus.

d2kjcqz

Trzy kwartały tego roku były okresem kontynuacji polityki kontroli kosztów. Wskaźnik C/I spadł o 10 pkt proc. do 64,9% na koniec września 2014 r. wobec 74,8% rok wcześniej.

Saldo kredytów w segmencie detalicznym wyniosło 4,4 mld zł, wobec 4,0 mld zł rok wcześniej (przyrost o 11%). Bank Pocztowy zgodnie ze swoją nową strategią koncentrował się na sprzedaży kredytów konsumpcyjnych tj. produktów najbardziej rentownych z punktu widzenia efektywności wykorzystania kapitału, przy jednoczesnym ograniczaniu zaangażowania kredytowego w obszarze klientów instytucjonalnych.

W konsekwencji saldo kredytów ogółem przyrosło w ujęciu rocznym o 6% do poziomu 5,3 mld zł na koniec września.

Depozyty ogółem wzrosły o 10% do poziomu 5,6 mld zł. W segmencie detalicznym saldo depozytów przyrosło do 4,4 mld z 4,0 mld zł rok wcześniej. Bank buduje stabilną bazę długoterminowych pasywów - lokaty terminowe segmentu detalicznego stanowią blisko połowę całkowitych depozytów tego obszaru oraz 38% bazy depozytowej banku.

Współczynnik wypłacalności wyniósł 13,2%, zaś Core Tier 1 sięgnął 9,8%.

(ISBnews)

d2kjcqz

Podziel się opinią

Share
d2kjcqz
d2kjcqz