Trwa ładowanie...
d4lmlwk

BARLINEK - Terminy publikacji raportów okresowych w 2013 roku (4/2013)

BARLINEK - Terminy publikacji raportów okresowych w 2013 roku (4/2013)

Share
d4lmlwk

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-31 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BARLINEK | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Terminy publikacji raportów okresowych w 2013 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Barlinek S.A. z siedzibą w Kielcach (Emitent) podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 roku: Raporty kwartalne: - skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2012r. - w dniu 28.02.2013 r. - skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2013r. - w dniu 15.05.2013 r. - skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2013r. - w dniu 14.11.2013 r. Raport półroczny - skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2013r. - w dniu 30.08.2013 r. Raporty roczne: - jednostkowy raport roczny za rok 2012r. - w dniu 30.04.2013r. - skonsolidowany raport roczny za rok 2012r. - w dniu 30.04.2013r. Zarząd Barlinek SA oświadcza, iż zgodnie z §83 ust.1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33 poz. 259) Emitent nie będzie przekazywał odrębnych
jednostkowych raportów kwartalnych i półrocznych. Podstawa prawna: § 103 ust. 1 oraz § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. 2009 Nr 33 poz. 259). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4lmlwk

| | | BARLINEK S.A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | BARLINEK | | Drzewny (drz) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 25-323 | | Kielce | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Al. Solidarności | | 36 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 041 333 11 11 | | 041 333 00 00 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | barlinek@barlinek.com.pl | | www.barlinek.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 9590821486 | | 290725379 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-31 Wojciech Michałowski Prezes Zarządu Wojciech Michałowski
2013-01-31 Paweł Wrona Wiceprezes Zarządu Paweł Wrona

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4lmlwk

Podziel się opinią

Share
d4lmlwk
d4lmlwk