Trwa ładowanie...
d1rl1ij
d1rl1ij
espi

BBI CAPITAL NFI SA - Ujawnienie stanu posiadania (27/2011)

BBI CAPITAL NFI SA - Ujawnienie stanu posiadania (27/2011)
Share
d1rl1ij

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 27 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-07-26 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BBI CAPITAL NFI SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ujawnienie stanu posiadania | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki pod nazwą BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Emilii Plater 28 (zwany dalej jako Fundusz) działając w trybie art. 69 ust.1 pkt.2) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.), informuje iż w dniu 26 lipca 2011 roku otrzymał zawiadomienie z Pekao Pionier Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. dotyczące zbycia akcji spółki BBI Capital NFI S.A. i zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów do poziomu poniżej 5%. 1. 22 lipca 2011 roku nastąpiło rozliczenie transakcji sprzedaży z 19 lipca 2011 roku, spółki BBI Capital NFI S.A., w wyniku których udział w glosach spadł poniżej 5% ogólnej liczby głosów. 2. Liczba akcji spółki BBI Capital NFI S.A. posiadanych przed zmianą udziału wynosiła 2 609 266, co stanowiło 5,08% udziału w kapitale zakładowym spółki. 2 609 266 akcji uprawniało do 2 609 266
głosów z tych akcji, co stanowiło 5,08% udziału w ogólnej liczbie głosów. 3. Liczba aktualnie posiadanych akcji spółki wynosi 2 440 364 co stanowi 4,75% udziału w kapitale zakładowym spółki. 2 440 364 akcji uprawnia do 2 440 364 głosów z tych akcji, co stanowi 4,75% udziału w ogólnej liczbie głosów. Podstawa prawna: Art. 69 ust.1 pkt.2) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA
(pełna nazwa emitenta)
BBI CAPITAL NFI SA
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-988 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Warsaw Corporate Center ul. Emilii Plater 28
(ulica) (numer)
630 33 99 630 33 70
(telefon) (fax)
zarzad@nfi7.com.pl bbicapital.pl
(e-mail) (www)
526-10-29-979 010965971
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-07-26 Marek Piątkowski Członek Zarzadu Paweł Sikorski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1rl1ij

Podziel się opinią

Share
d1rl1ij
d1rl1ij