Trwa ładowanie...
dkjotf2
espi

BBI CAPITAL NFI SA - Ujawnienie stanu posiadania (62/2012)

BBI CAPITAL NFI SA - Ujawnienie stanu posiadania (62/2012)

Share
dkjotf2

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 62 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-12-27 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BBI CAPITAL NFI SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ujawnienie stanu posiadania | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Spółka pod nazwą BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 59 (zwany dalej jako Fundusz lub Spółka), działając w trybie art. 69 ust.1 pkt. 1) oraz art. 69 ust. 2 pkt.1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.), informuje iż w dniu 27 grudnia 2012 roku otrzymała zawiadomienia: - zawiadomienie od Macieja Zientary działającego w imieniu własnym oraz spółki zależnej Superkonstelacja Limited dotyczące nabycia akcji spółki BBI Capital NFI S.A. 1. W dniu 14 grudnia 2012 roku spółka Superkonstelacja Limited dokonała na rynku regulowanym transakcji nabycia 4 114 600 sztuk akcji spółki BBI Capital NFI S.A. 2. Przed dokonaniem transakcji spółka Superkonstelacja Limited posiadała 230 124 sztuk akcji, dających tyle samo głosów na walnym zgromadzeniu Funduszu i stanowiących 0,45% udziału w kapitale i głosach na
walnym zgromadzeniu Funduszu. 3. Po dokonaniu transakcji spółka Superkonstelacja Limited posiada 4 344 724 sztuk akcji, dających tyle samo głosów na walnym zgromadzeniu Funduszu i stanowiących 8,45% udziału w kapitale i głosach na walnym zgromadzeniu Funduszu. Superkonstelacja Limited jednocześnie poinformowała Fundusz, iż brak jest zależnych od niej podmiotów posiadających akcje BBI Capital NFI S.A. oraz brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c Ustawy. - zawiadomienie od Macieja Zientary działającego w imieniu własnym oraz spółki zależnej Superkonstelacja Limited dotyczące zbycia akcji spółki BBI Capital NFI S.A. 1. W dniu 21 grudnia 2012 roku spółka Superkonstelacja Limited dokonała na rynku regulowanym transakcji zbycia 4 344 724 sztuk akcji spółki BBI Capital NFI S.A. 2. Przed dokonaniem transakcji spółka Superkonstelacja Limited posiadała 4 344 724 sztuk akcji, dających tyle samo głosów na walnym zgromadzeniu Funduszu i stanowiących 8,45% udziału w kapitale i głosach na walnym
zgromadzeniu Funduszu. 3. Po dokonaniu transakcji spółka Superkonstelacja Limited nie posiada pośrednio i bezpośrednio akcji Funduszu. Superkonstelacja Limited jednocześnie poinformowała Fundusz, iż brak jest zależnych od niej podmiotów posiadających akcje BBI Capital NFI S.A. oraz brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c Ustawy. Podstawa prawna: Art. 69 ust.1 pkt.1) oraz art. 69 ust. 2 pkt.1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dkjotf2

| | | BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | BBI CAPITAL NFI SA | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-120 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Złota | | 59 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 630 33 99 | | 630 33 70 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@bbicapital.pl | | bbicapital.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-10-29-979 | | 010965971 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-12-27 Supernova IDM Management sp. z o.o. SKA Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dkjotf2

Podziel się opinią

Share
dkjotf2
dkjotf2