Trwa ładowanie...
d1blsi4
espi

BBI DEVELOPMENT NFI - Zawarcie umowy o roboty budowlane w projekcie "Plac Unii" z Warbud SA (56/2...

BBI DEVELOPMENT NFI - Zawarcie umowy o roboty budowlane w projekcie "Plac Unii" z Warbud SA (56/2010)

Share
d1blsi4

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 56 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BBI DEVELOPMENT NFI | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy o roboty budowlane w projekcie "Plac Unii" z Warbud SA | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd BBI Development NFI SA informuje, ze spółka Nowy Plac Unii SA,podmiot celowy, realizujący przedsięwzięcie developerskie budowy budynku biurowo?handlowego "Plac Unii" w Warszawie (Inwestycja) podpisała w dniu 14 grudnia 2010 roku z firmą Warbud SA z siedzibą w Warszawie (jako Wykonawcą) umowę o roboty budowlane.Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie, wykonanie oraz wybudowanie kondygnacji podziemnych od poziomu -4 do Poziomu 0 Inwestycji.Wynagrodzenie dla firmy Warbud SA z tytułu realizacji przedmiotu umowy wynosi 56.350.000,00 złotych netto, powiększone o podatek od towarów i usług.Termin rozpoczęcia robót budowlanych planowany jest w terminie 22 dni od dnia podpisania niniejszej umowy. Spodziewana data ukończenia realizacji ww prac przypada na dzień 27 kwietnia 2012 r.Szczegółowe warunki powyższej umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego typu umowach.Podstawa prawna:Art. 56 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1blsi4

| | | BBI Development Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | BBI DEVELOPMENT NFI | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-688 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Emilii Plater | | 28 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 630 33 88 | | 630 33 90 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | fundusz@bbidevelopment.pl | | www.bbidevelopment.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-10-22-256 | | 010956222 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-15 Michał Skotnicki Prezes Zarządu Michał Skotnicki
2010-12-15 Piotr Litwiński Członek Zarządu Piotr Litwiński

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1blsi4

Podziel się opinią

Share
d1blsi4
d1blsi4