Trwa ładowanie...
d2pv8kr
d2pv8kr
espi

BBI DEVELOPMENT SA - Informacja o otrzymaniu przez BBI Development S.A. zawiadomienia o transakcj ...

BBI DEVELOPMENT SA - Informacja o otrzymaniu przez BBI Development S.A. zawiadomienia o transakcji zbycia akcji przez Członka Rady Nadzorczej. (2/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d2pv8kr
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2015
Data sporządzenia: 2015-01-02
Skrócona nazwa emitenta
BBI DEVELOPMENT SA
Temat
Informacja o otrzymaniu przez BBI Development S.A. zawiadomienia o transakcji zbycia akcji przez Członka Rady Nadzorczej.
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd BBI Development S.A. (?Spółka?, ?Emitent?) informuje, iż w dniu 2 stycznia br. otrzymał zawiadomienie w trybie artykułu 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od pełnomocnika Członka Rady Nadzorczej - p. Macieja Radziwiłła, o dokonanej przez niego transakcji zbycia 1.550.000 akcji spółki BBI Development S.A., za łączną cenę 1.860.000 zł, za średnią cenę 1,20 zł za jedną akcję. Transakcja zbycia w/w akcji nastąpiła dniu 30 grudnia 2014 roku, na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Pan Maciej Radziwiłł wyraził zgodę na publikację danych osobowych. Podstawa prawna: Art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 roku nr 183 poz. 1538)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BBI Development SA
(pełna nazwa emitenta)
BBI DEVELOPMENT SA Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-688 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Emilii Plater 28
(ulica) (numer)
630 33 88 630 33 90
(telefon) (fax)
fundusz@bbidevelopment.pl www.bbidevelopment.pl
(e-mail) (www)
526-10-22-256 010956222
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-02 MIchał Skotnicki Prezes Zarządu MIchał Skotnicki
2015-01-02 Piotr Litwiński Członek Zarządu Piotr Litwiński

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2pv8kr

Podziel się opinią

Share
d2pv8kr
d2pv8kr