Trwa ładowanie...
d4qbn2u

BBI DEVELOPMENT SA - Przedterminowa spłata kredytów w części mieszkaniowej projektu ?Centrum Pras ...

BBI DEVELOPMENT SA - Przedterminowa spłata kredytów w części mieszkaniowej projektu ?Centrum Praskie Koneser? (32/2015)

Share
d4qbn2u
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 32 / 2015
Data sporządzenia: 2015-09-01
Skrócona nazwa emitenta
BBI DEVELOPMENT SA
Temat
Przedterminowa spłata kredytów w części mieszkaniowej projektu ?Centrum Praskie Koneser?
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd BBI Development S.A. w nawiązaniu do raportu nr 35/2012 z dnia 22 października 2012 r. oraz raportów nr 47/2014 i nr 19/2015 informuje, że ze względu na osiągnięcie nadpłynności finansowej, spółka zależna Realty 3 Management Sp. z o.o. Projekt Developerski 6 Sp.k., w całości spłaciła w dniu 31 sierpnia 2015 roku, (tj. przed założonymi w umowach kredytowych terminami, przypadającymi na dzień 31 grudnia 2015 roku) zobowiązania wynikające z udzielonych przez Bank Pekao S.A. kredytów budowlanych w łącznej kwocie 15.793.587,74 zł. Powyższe kredyty zostały udzielone na realizację dwóch pierwszych etapów mieszkaniowych (kwartały E2 i E4) projektu ?Centrum Praskie Koneser" w Warszawie. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4qbn2u

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BBI Development SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BBI DEVELOPMENT SA | | Budownictwo (bud) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 00-688 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Emilii Plater | | 28 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 630 33 88 | | 630 33 90 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | fundusz@bbidevelopment.pl | | www.bbidevelopment.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 526-10-22-256 | | 010956222 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-09-01 MIchał Skotnicki Prezes Zarządu MIchał Skotnicki
2015-09-01 Piotr Litwiński Członek Zarządu Piotr Litwiński

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4qbn2u

Podziel się opinią

Share
d4qbn2u
d4qbn2u