Trwa ładowanie...
ofe

Będą nowe kategorie lokat dla OFE

Założenia do zmian w działalności funduszy emerytalnych mają być gotowe we wtorek.

Share
Będą nowe kategorie lokat dla OFE
Źródło: AFP, fot: THOMAS LOHNES
d1oqq7o

Nowe prawo ma wejść w życie już z początkiem nowego roku. Nie tylko spowoduje, że fundusze zwiększą zaangażowanie w akcje, ale i będą mogły lokować pieniądze w nowe instrumenty. Jak wynika z naszych informacji, będą to m.in. instrumenty pochodne wykorzystywane do zabezpieczania ryzyka spadku wartości aktywów oraz ryzyka walutowego przy inwestycjach zagranicznych.

Poza tym katalog inwestycyjny ma zostać rozszerzony o warranty subskrypcyjne, fundusze ETF, które będą odwzorowywać główne indeksy giełd oraz certyfikaty funduszy inwestycyjnych, które lokują pieniądze w spółki niepubliczne. Do tego w przypadku tych certyfikatów jak i private equity fundusze będą mogły zawierać umowy, w których zobowiążą się do objęcia kolejnych emisji.

OFE więcej będą mogły też inwestować za granicą. Zamiast 5 proc., ma obowiązywać przynajmniej 15-proc. limit. Do tego ma zostać zlikwidowana obecna bariera inwestycji poza Polską; koszty tych operacji będą pokrywane z aktywów funduszu, jak jest w przypadku inwestycji na rynku krajowym, a nie z pieniędzy własnych towarzystwa emerytalnego, które zarządza funduszem. OFE mają także zyskać możliwość pożyczania papierów wartościowych, w tym głównie akcji.

d1oqq7o

Zwiększony ma zostać też limit inwestycji OFE w jedną spółkę. Obecnie fundusz może mieć ulokowane w akcjach jednego emitenta do 5 proc. aktywów. Nowa propozycja zakłada zwiększenie tego progu do 10 proc., a w przypadku inwestycji także w inne instrumenty emitenta (np. obligacje), limit ma zwiększyć się do minimum 7 proc. (teraz 5 proc.).

Rząd nie chce zgodzić się na postulat funduszy emerytalnych, by mogły one inwestować w akcje spółek powiązanych kapitałowo, czyli np. żeby fundusz PZU Złota Jesień mógł kupować akcje PZU. Trwają jeszcze rozmowy, czy rozszerzyć możliwość inwestowania kapitałów PTE. Obecnie mogą one kupować głównie obligacje i bony skarbowe oraz np. posiadać akcje agenta transferowego, który prowadzi rejestr uczestników danego funduszu.

Główna zmiana w prawie o OFE dotyczy sposobu oszczędzania. Wprowadzona ma bowiem zostać wielofunduszowość, czyli powstaną fundusze dostosowane strategią inwestycyjną do wieku oszczędzających. Nowe fundusze (mają wystartować 1 kwietnia 2012 r.) wymuszą zmianę sposobu inwestowania, a dodatkowo wyniki poszczególnych z nich będą porównywane do tzw. benchmarku zewnętrznego, który będzie składał się z indeksu akcji (także zagranicznych dla funduszu agresywnego skierowanego do młodych osób) i obligacji dostosowanego do każdego typu funduszu. I tak choćby dla funduszu agresywnego benchmark w części akcji polskich ma składać się z indeksu WIG. Dla potrzeb benchmarku OFE z tego indeksu mają zostać jednak wyłączone najmniejsze spółki.

Zakazana ma zostać akwizycja. Początkowo zakaz ma obejmować tylko akwizycję na rynku wtórnym. Obowiązywać ma zaś od 1 kwietnia 2011 r. Docelowo jednak akwizycja ma być całkowicie zakazana, także na rynku pierwotnym od 2014 r.

d1oqq7o

Zakaz akwizycji wpływa na wysokość opłaty od składki, która dzięki tej decyzji ma zostać obniżona o 0,7 proc. To oznacza, że dla funduszu A i B będzie wynosić 2,8 proc., a dla C – 2,1 proc. (z tej opłaty 0,8 proc. trafia do ZUS za przekazywanie składek). Niższe mają być także opłaty za zarządzanie aktywami. Inaczej fundusze mają być wynagradzane za dobre wyniki. Nie tylko za pokonanie benchmarku, ale także ma istnieć dodatkowa opłata solidarnościowa, gdy wartość jednostki pokona historyczny poziom.

PARKIET
Katarzyna Ostrowska

d1oqq7o

Podziel się opinią

Share
d1oqq7o
d1oqq7o