Trwa ładowanie...
d2rlze2

BEDZIN - Rozpoczęcie procesu pozyskiwania nowego inwestora strategicznego dla Spółki (1/2013)

BEDZIN - Rozpoczęcie procesu pozyskiwania nowego inwestora strategicznego dla Spółki (1/2013)

Share
d2rlze2

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-08 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BEDZIN | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Rozpoczęcie procesu pozyskiwania nowego inwestora strategicznego dla Spółki | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2012 z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie otrzymania informacji o zamiarze sprzedaży przez eviaM AG akcji Elektrociepłowni Będzin S.A. ("Spółka") Zarząd Spółki niniejszym informuje, że w dniu 7 stycznia 2013 r. Zarząd Spółki podjął decyzję o rozpoczęciu procesu pozyskiwania nowego inwestora strategicznego dla Spółki oraz podjęciu działań zmierzających do ustalenia zainteresowania podmiotów zewnętrznych Spółką. Zarząd Spółki zamierza pozyskać nowego inwestora strategicznego w ramach procesu prowadzonego z poszanowaniem praw wszystkich akcjonariuszy. W opinii Zarządu, optymalnym sposobem pozyskania inwestora strategicznego powinno być nabycie akcji Spółki w drodze wezwania do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji Spółki, ogłoszonego przez wybranego przez Spółkę inwestora. Zarząd Spółki przewiduje, że proces pozyskiwania inwestora strategicznego może potrwać kilka miesięcy, zgodnie z praktyką rynkową dla tego typu transakcji. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1
pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2rlze2

| | | ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | BEDZIN | | ENERGETYKA | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 42-500 | | Będzin | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Małobądzka | | 141 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (032) 266-27-57 | | (032) 266-44-11 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | ecbedzin@ecb.com.pl | | ecbedzin.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 625-000-76-15 | | 271740563 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-08 Paweł Orlof Sabina Apel Prezes Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2rlze2

Podziel się opinią

Share
d2rlze2
d2rlze2