Trwa ładowanie...
d1v8i0s
d1v8i0s
espi

BEDZIN - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgroma ...

BEDZIN - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 06.11.2014 r. (71/2014)
Share
d1v8i0s
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 71 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-06
Skrócona nazwa emitenta
BEDZIN
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 06.11.2014 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Spółka Elektrociepłownia ?Będzin? Spółka Akcyjna podaje do wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 06.11.2014 r. 1. Energoutech 3 Sp. z o.o., POZNAŃ - dysponujący 2 078 472 akcjami, uprawniającymi do 2 078 472 głosów na WZ stanowiącymi 66,0% ogólnej liczby głosów oraz 86,97 % głosów na WZ zwołanym na 06.11.2014 r., 2. Bank Gospodarstwa Krajowego, WARSZAWA - dysponujący 311 355 akcjami, uprawniającymi do 311 355 głosów na WZ stanowiącymi 9,9% ogólnej liczby głosów oraz 13,03 % głosów na WZ zwołanym na 06.11.2014 r.,

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ELEKTROCIEPLOWNIA BĘDZIN SA
(pełna nazwa emitenta)
BEDZIN Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
42-500 Będzin
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Małob?dzka 141
(ulica) (numer)
(032) 266-27-57 (032) 266-44-11
(telefon) (fax)
ecbedzin@ecb.com.pl ecbedzin.pl
(e-mail) (www)
625-000-76-15 271740563
(NIP) (REGON)
d1v8i0s

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-06 Krzysztof Kwiatkowski Prezes Zarządu
2014-11-06 Tomasz Kamiński Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1v8i0s

Podziel się opinią

Share
d1v8i0s
d1v8i0s