Trwa ładowanie...
dz54lls

BENEFIT SYSTEMS S.A. - Informacja poufna (45/2014)

BENEFIT SYSTEMS S.A. - Informacja poufna (45/2014)

Share
dz54lls

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 45 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-25 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | BENEFIT SYSTEMS S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Informacja poufna | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Benefit Systems S.A. (dalej ?Spółka?) informuje, iż w dniu dzisiejszym Zarząd Spółki, po uzyskaniu akceptacji Rady Nadzorczej w formie uchwały, podjął decyzję o rozpoczęciu procesu zmian w strukturze organizacyjnej Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. Nowy podział struktury organizacyjnej Spółki i Grupy Kapitałowej będzie opierał się na trzech głównych obszarach zarządczych: kart sportowych, nowych produktów oraz klubów fitness. W związku z tym z Benefit Systems S.A. zostanie wyodrębniony organizacyjnie, zależny od Spółki Nowy Podmiot (?Nowy Podmiot?), który będzie działał w obszarze nowych produktów obejmujących, w szczególności MultiBenefit, MultiKafaterię oraz MultiBilet. Dodatkowo Zarząd rozpocznie proces porządkowania aktywów fitness, wnosząc je do odrębnej spółki zależnej od Benefit Systems S.A. Działalność związana z obszarem kart sportowych (program MultiSport) pozostanie nadal w ramach Benefit Systems S.A. Nowy Podmiot będzie skupiać w sobie wszystkie nowe produkty i usługi Benefit
Systems S.A. nie związane z produktem MultiSport. ?Nowym podmiotem? operacyjnie będzie kierował Pan Paweł Markowski nowopowołany członek zarządu Benefit Systems S.A w dniu 25.11.2014 (o czym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym z dnia 25.11.2014 nr 44/2014). Do Nowego Podmiotu zostaną wniesione przez Spółkę aktywa związane z nowymi produktami w szczególności MultiBenefit, MultiKafaterię oraz MultiBilet. Nastąpi to poprzez wniesienie tych aktywów tytułem wkładu niepieniężnego (wraz z przeniesieniem własności) do Nowego Podmiotu zależnego od Benefit Systems S.A. Zdaniem Zarządu, powyższe działania pozwolą na efektywniejsze zarządzanie tymi produktami i ich rozwój w ramach samodzielnego podmiotu, kontrolowanego przez Benefit Systems S.A. Akcje i udziały w podmiotach działających w branży fitness zostaną przeniesione do spółki zależnej od Benefit Systems S.A. kierowaną przez Tomasza Józefackiego. Nastąpi to poprzez wniesienie aktywów tytułem wkładów niepieniężnych oraz w transakcjach sprzedaży. W spółce tej
znajdą się w szczególności akcje i udziały w Fitness Academy, Fabryce Formy, Calypso Fitness, Zdrofit oraz Instytucie Rozwoju Fitness. Po tych transakcjach w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. prezentowany będzie dodatkowy segment operacyjny fitness. Spółka planuje zakończyć cały proces zamian w strukturze organizacyjnej do końca II kwartału 2015 roku. W tym celu między innymi konieczne będzie uzyskanie stosownej zgody Walnego Zgromadzenia Spółki na wniesienie aktywów związanych z nowymi produktami do Nowego Podmiotu. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dz54lls

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BENEFIT SYSTEMS S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 00-097 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Fredry | | 6 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 22 531 30 00 | | +48 22 811 79 20 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | info@benefitsystems.pl | | www.benefitsystems.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 8361676510 | | 750721670 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-25 Tomasz Józefacki Prezes Zarządu Spółki
2014-11-25 Izabela Walczewska-Schneyder Członek Zarządu Spółki

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dz54lls

Podziel się opinią

Share
dz54lls
dz54lls