Trwa ładowanie...
d33lt5m
d33lt5m
espi

BENEFIT SYSTEMS S.A. - Informacja uzyskana w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finan ...

BENEFIT SYSTEMS S.A. - Informacja uzyskana w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (9/2015)
Share
d33lt5m

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 9 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-26 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | BENEFIT SYSTEMS S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Informacja uzyskana w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Benefit Systems S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 25 stycznia 2015 r. do Spółki wpłynęło dwa (2) zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, od osoby, o której mowa w art. 160 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy (Zawiadamiający), w którym Zawiadamiający poinformował o zbyciu akcji Spółki. Zgodnie z treścią ww. zawiadomień zbycie akcji nastąpiło na następujących warunkach: 1) Data transakcji ? 08.01.2015 r., 2) Tryb zawarcia transakcji - na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w transakcji pakietowej pozasesyjnej: a. Łączna liczba sprzedanych akcji Spółki w tym trybie ? 400 sztuk, b. Cena sprzedaży jednej akcji Spółki ? 315,00 złotych, c. Łączna wartość transakcji ? 126.000,00 złotych. 1) Data transakcji ? 12.01.2015 r., 2) Tryb zawarcia transakcji - na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w transakcji pakietowej pozasesyjnej: a. Łączna liczba sprzedanych akcji Spółki w tym trybie ? 20 sztuk, b. Cena sprzedaży jednej akcji Spółki ? 325,00 złotych,
c. Łączna wartość transakcji ? 6.500,00 złotych. Zawiadamiający nie wyraził zgody na przekazanie do publicznej wiadomości danych określonych w § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych. Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 94 ze zm.). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BENEFIT SYSTEMS S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-097 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Fredry 6
(ulica) (numer)
+48 22 531 30 00 +48 22 811 79 20
(telefon) (fax)
www.benefitsystems.pl
(e-mail) (www)
836-16-76-510 750721670
(NIP) (REGON)
d33lt5m

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-26 Adam Kędzierski Członek Zarządu Adam Kędzierski
2015-01-26 Paweł Markowski Członek Zarządu Paweł Markowski

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d33lt5m

Podziel się opinią

Share
d33lt5m
d33lt5m