Trwa ładowanie...
d9jllbo
espi

BENEFIT SYSTEMS S.A. - Zawarcie znaczącej umowy (44/2011)

BENEFIT SYSTEMS S.A. - Zawarcie znaczącej umowy (44/2011)

Share
d9jllbo

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 44 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-05 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BENEFIT SYSTEMS S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Benefit Systems S.A. ("Spółka") informuje, iż w wyniku dokonanych rozliczeń związanych z zawartymi z Fitness Academy sp. z o.o. spółka komandytowa z siedzibą w Wrocławiu umowami, łączna wartość z ostatnich 12 miesięcy wszystkich zawartych umów pomiędzy Spółką a Fitness Academy sp. z o.o. spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu przekroczyła 10 % kapitałów własnych Spółki. Umową o największej wartości w tym okresie jest umowa dzierżawy sprzętu fitness zawarta dnia 8 sierpnia 2011 roku o łącznej wartości 3 079 887,20 złotych brutto. Umowa została zawarta na okres 36 miesięcy i dotyczy wydzierżawienia przez Spółkę sprzętu fitness w jednym z klubów posiadanych przez Fitness Academy sp. z o.o. spółka komandytowa z siedzibą w Wrocławiu. Umowa przewiduje uiszczanie czynszu dzierżawnego w okresach miesięcznych oraz możliwość odkupu sprzętu przez Fitness Academy sp. z o.o. sp.k. po okresie dzierżawy. Umowa przewiduje podstawy jej rozwiązania przez Spółkę w przypadku naruszenia postanowień umowy przez
Fitness Academy Sp. z o.o. sp. k. Pozostałe postanowienia umowy dzierżawy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów. Kryterium uznania umów zawartych z Fitness Academy Sp. z o.o. sp.k. za znaczącej jest fakt, iż łączna wartość umów zawartych w okresie ostatnich 12 miesięcy przekroczyła 10 % kapitałów własnych Spółki. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d9jllbo

| | | BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | BENEFIT SYSTEMS S.A. | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-097 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Fredry | | 6 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 22 531 30 00 | | +48 22 531 32 88 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | ri@benefitsystems.pl | | www.benefitsystems.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 836-16-76-510 | | 750721670 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-05 James Van Bergh Prezes Zarządu Spółki

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d9jllbo

Podziel się opinią

Share
d9jllbo
d9jllbo