Trwa ładowanie...
d4s2fm4
espi

BERLING S.A. - Terminy publikacji raportów okresowych w 2013 roku (1/2013)

BERLING S.A. - Terminy publikacji raportów okresowych w 2013 roku (1/2013)

Share
d4s2fm4

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BERLING S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Terminy publikacji raportów okresowych w 2013 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd BERLING S.A. na podstawie § 103 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z późn. zm. podaje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w 2013 roku. Raporty okresowe będą przekazywane w następujących terminach: Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2012r. ? termin publikacji w dniu 21 marca 2013 roku Zgodnie z § 102 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku Emitent informuje, że nie będzie publikował raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2012 roku. Skonsolidowane raporty kwartalne Grupy Berling zawierające skrócone kwartalne jednostkowe sprawozdania finansowe: za I kwartał 2013 roku ? termin publikacji w dniu 15 maja 2013 roku za III kwartał 2013 roku ? termin publikacji w
dniu 14 listopada 2013 roku Skonsolidowany raport półroczny Grupy Berling za I półrocze 2013 roku zawierający skrócone półroczne sprawozdanie finansowe ? termin publikacji w dniu 30 sierpnia 2013 roku. Raport ten opublikowany będzie w formie skróconej, zgodnie z §90 ust. 1 p. 2 ww. rozporządzenia. Jednocześnie Emitent oświadcza, iż zgodnie z § 83 ust 1 oraz ust. 3 ww. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku, w skonsolidowanych raportach kwartalnych zamieszczać będzie kwartalne skrócone sprawozdania finansowe, a w skonsolidowanym raporcie półrocznym ? skrócone półroczne sprawozdanie finansowe wraz z raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu dotyczącego tego sprawozdania. Tym samym Emitent nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego. Zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku Emitent informuje, że nie będzie publikował raportu kwartalnego i
skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2013 roku. podstawa prawna: Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r. nr 33, poz. 259 wraz z późn. zm.) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4s2fm4

| | | BERLING SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | BERLING S.A. | | Handel (han) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-018 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Zgoda | | 5/8 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (22) 727 84 97 | | (22) 736 28 99 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | investor@berling.pl | | www.berling.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 522-005-97-42 | | 010164538 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-07 Hanna Berling Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4s2fm4

Podziel się opinią

Share
d4s2fm4
d4s2fm4