Trwa ładowanie...
d2u0y3j
d2u0y3j
espi

BESKIDZKIE BIURO CONSULTINGOWE S.A. - Transakcje dokonane przez podmiot blisko związany z osobą z ...

BESKIDZKIE BIURO CONSULTINGOWE S.A. - Transakcje dokonane przez podmiot blisko związany z osobą zobowiązaną (4/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d2u0y3j
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2015
Data sporządzenia: 2015-03-02
Skrócona nazwa emitenta
BESKIDZKIE BIURO CONSULTINGOWE S.A.
Temat
Transakcje dokonane przez podmiot blisko związany z osobą zobowiązaną
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej ("Emitent", "Spółka") informuje, iż do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi sporządzone przez Członka Rady Nadzorczej Emitenta, Pana Macieja Dudka, w sprawie dokonanych przez podmiot blisko z Nim związany transakcji nabycia i sprzedaży akcji Beskidzkiego Biura Consultingowego S.A. Data i rodzaj zdarzenia, którego dotyczy zawiadomienie: 1. W dniu 12.01.2015 r. podmiot blisko związany sprzedał na rynku NewConnect w trybie transakcji sesyjnych 2.000 akcji Spółki po średniej cenie 3,03 zł za akcję; 2. W dniu 27.02.2015 r. podmiot blisko związany nabył na podstawie umów cywilnoprawnych 50.000 akcji Spółki po średniej cenie 7,00 zł za akcję.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BESKIDZKIE BIURO CONSULTINGOWE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BESKIDZKIE BIURO CONSULTINGOWE S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
43-300 Bielsko-Biała
(kod pocztowy) (miejscowość)
Warszawska 153
(ulica) (numer)
+48 33 816 17 56 +48 33 816 92 26
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
9372604213 241302763
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-02 Bogdan Pukowiec Prezes Zarządu Bogdan Pukowiec

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2u0y3j

Podziel się opinią

Share
d2u0y3j
d2u0y3j