Trwa ładowanie...
d2sacgx
d2sacgx
espi

BESKIDZKIE BIURO CONSULTINGOWE S.A. - Zmiana udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmnie...

BESKIDZKIE BIURO CONSULTINGOWE S.A. - Zmiana udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów (18/2013)
Share
d2sacgx

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 18 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-10-29 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BESKIDZKIE BIURO CONSULTINGOWE S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe SA z siedzibą w Bielsku-Białej informuje, iż w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęło zawiadomienie od ABS Investment SA, w trybie art. 69 ust. 2 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe SA. Zmiana dotychczas posiadanego udziału została spowodowana zakupem 105.881 akcji Spółki w dniu 23 października 2013 r. po cenie 4,28 zł za jedną akcję. Transakcja została zawarta w drodze umowy cywilnoprawnej. Przed dokonaniem transakcji ABS Investment SA posiadała 2.584.139 akcji stanowiących 70,32% kapitału zakładowego Spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe SA i uprawniających do wykonywania 2.584.139 głosów, co stanowiło 70,32% ogólnej liczby głosów. W wyniku zawartej
transakcji nabycia akcji Spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe SA, posiada obecnie 2.690.020 akcji stanowiących 73,20% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 2.690.020 głosów, co stanowi 73,20% ogólnej liczby głosów. Jednocześnie wskazano w zawiadomieniu, że nie wyklucza się dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce oraz brak jest podmiotów zależnych od zawiadamiającej, posiadających akcje Spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe SA (poza Emitentem), a także że brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c wyżej powołanej ustawy. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BESKIDZKIE BIURO CONSULTINGOWE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BESKIDZKIE BIURO CONSULTINGOWE S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
43-300 Bielsko-Biała
(kod pocztowy) (miejscowość)
Warszawska 153
(ulica) (numer)
+48 33 816 17 56 +48 33 816 92 26
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
9372604213 241302763
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-29 Bogdan Pukowiec Prezes Zarządu Bogdan Pukowiec

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2sacgx

Podziel się opinią

Share
d2sacgx
d2sacgx