Trwa ładowanie...
d4et00c

BEST - Podsumowanie oferty obligacji serii L1. (46/2015)

BEST - Podsumowanie oferty obligacji serii L1. (46/2015)

Share
d4et00c

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 46 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-09-04 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | BEST | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Podsumowanie oferty obligacji serii L1. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd BEST S.A. z siedzibą w Gdyni (Emitent, Spółka)
informuje, że emisja obligacji serii L1 (Obligacje) doszła do skutku i zostało przydzielonych inwestorom 600.000 (sześćset tysięcy) sztuk Obligacji o wartości nominalnej 100 (sto) złotych każda, o łącznej wartości nominalnej 60.000.000 (sześćdziesiąt milionów) złotych. Subskrypcję prowadzono w dniu 26 sierpnia 2015 r. Prawidłowe zapisy złożyło 13 inwestorów na 600.000 (sześćset tysięcy) sztuk Obligacji. Emitent 26 sierpnia 2015 r. przydzielił 13 inwestorom 600.000 (sześćset tysięcy) sztuk Obligacji. Oferta nie była podzielona na transze. Obligacje były nabywane po cenie emisyjnej równej ich wartości nominalnej. Wartość przeprowadzonej subskrypcji w cenie emisyjnej wyniosła 60.000.000 (sześćdziesiąt milionów) złotych. Łączne koszty emisji Obligacji wyniosły 771 (siedemset siedemdziesiąt jeden) tys. złotych, w tym: 1. koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty - 661 tys. złotych, 2. koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów
doradztwa - 110 tys. złotych, 3. koszty promocji oferty - brak. Emitent nie zawierał umów o subemisję Obligacji. Koszty wspólne dla całego programu emisji obligacji zostały zakwalifikowane do kosztów emisji Obligacji proporcjonalnie do wartości emisji serii L1, przy założeniu zrealizowania całego programu na łączną kwotę 300 mln złotych. Łączna wartość kosztów emisji nie przekroczyła przewidywanych wydatków związanych z ofertą wskazanych w Ostatecznych Warunkach. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną Obligację wyniósł 1,29 zł. Koszty emisji będą obciążać wynik finansowy Emitenta. Pozycje kosztów bezpośrednio związanych z emisją Obligacji zostaną uwzględnione przy obliczaniu zamortyzowanego kosztu zobowiązania finansowego. Będą one odnoszone w ciężar kosztów finansowych w okresie trwania serii L1 z zastosowaniem efektywnej stopy procentowej. Emisja Obligacji nastąpiła w ramach prospektu emisyjnego podstawowego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 czerwca 2015 r.
oraz w oparciu o ostateczne warunki emisji Obligacji z dnia 20 sierpnia 2015 r. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4et00c

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BEST SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BEST | | Finanse inne (fin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 81-323 | | Gdynia | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Morska | | 59 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | (0-58) 769 92 99 | | (0-58) 769 92 26 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | best@best.com.pl | | best.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 585-00-11-412 | | 190400344 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-09-04 Marek Kucner Wiceprezes Zarządu
2015-09-04 Barbara Rudziks Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4et00c

Podziel się opinią

Share
d4et00c
d4et00c