Trwa ładowanie...
d3c9178

Best podwyższył kapitał o 36,5 mln zł, środki przeznaczy na zakup portfeli

Warszawa, 31.03.2016 (ISBnews) - Główni akcjonariusze Bestu dokapitalizowali spółkę kwotą 36,5 mln zł poprzez emisję 1,36 mln nowych akcji serii D o wartości nominalnej 1 zł każda i cenie emisyjnej w wysokości 26,78 zł  za jeden walor, podała spółka. Celem emisji jest dalsza ekspansja, a w szczególności zakup nowych portfeli wierzytelności. 

Share
d3c9178

Nowe akcje objęli najwięksi akcjonariusze - Krzysztof Borusowski i Marek Kucner, którzy jednocześnie pełnią funkcje prezesa i wiceprezesa zarządu. W rezultacie nowej emisji, kapitał własny Grupy Best obliczony na koniec 2015 r. i uwzględniający nową emisję wynosi 320 mln zł i jest o 60% wyższy w porównaniu ze stanem na koniec 2014 roku.

"Emisja nowych akcji oznacza wycenę całej spółki w wysokości 600 mln zł. Uważamy, że taka wycena dobrze odzwierciedla potencjał rozwoju Best S.A. Jako główni akcjonariusze Best S.A. konsekwentnie rozwijamy i chcemy nadal rozwijać spółkę. Dokapitalizowanie Best S.A. jest jednym z działań, które mają służyć dalszej rynkowej ekspansji, w szczególności zakupowi nowych portfeli wierzytelności" - powiedział prezes Krzysztof Borusowski, cytowany w komunikacie.

Best podał, że zwiększenie kapitałów własnych, dzięki środkom pozyskanym z emisji akcji serii D, obniży wskaźniki zadłużenia spółki oraz całej grupy kapitałowej.

"Na koniec grudnia 2015 r. wskaźnik zadłużenia netto do kapitałów własnych wynosił 1,26. Po przeliczeniu niższy wskaźnik powinien przełożyć się na korzystniejsze warunki emisji obligacji będących dla Best jednym z głównych źródeł finansowania rozwoju i umacniania pozycji na rynku" - czytamy w komunikacie.
Kilka dni temu zarząd Bestu poinformował, że w ciągu najbliższych 2 miesięcy planuje emisję obligacji o wartości 50 mln zł w ramach dwuletniego programu emisji o wartości 300 mln zł. Do chwili obecnej w ramach programu uplasowano papiery dłużne na kwotę 250 mln zł.

d3c9178

Best specjalizuje się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie - na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe. Best jest spółką notowaną na warszawskiej giełdzie od 1997 r.

(ISBnews)

d3c9178

Podziel się opinią

Share
d3c9178
d3c9178