Trwa ładowanie...
d1pooxh
d1pooxh
espi

BEST - Zakończenie emisji obligacji serii A, B, C, D, E (13/2011)

BEST - Zakończenie emisji obligacji serii A, B, C, D, E (13/2011)
Share
d1pooxh

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 13 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-05-27 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BEST | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zakończenie emisji obligacji serii A, B, C, D, E | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd BEST S.A. z siedzibą w Gdyni (Emitent) informuje o zakończeniu prywatnej emisji obligacji serii A, B, C, D i E przeprowadzonej w ramach Programu Emisji Obligacji Niezabezpieczonych na podstawie uchwały Zarządu Emitenta nr 35/2011 z dnia 15.05.2011 r., zmienionej uchwałą Zarządu Emitenta nr 37/2011 z dnia 18.05.2011 r. Złożone zostały zapisy na: 1) wszystkie z oferowanych 10.000 (dziesięciu tysięcy) niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1.000 (jeden tysiąc) złotych każda i cenie emisyjnej równej wartości nominalnej, 2) wszystkie z oferowanych 5.000 (pięciu tysięcy) niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1.000 (jeden tysiąc) złotych każda i cenie emisyjnej równej wartości nominalnej, 3) wszystkie z oferowanych 10.000 (dziesięciu tysięcy) niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1.000 (jeden tysiąc) złotych każda i cenie emisyjnej równej wartości nominalnej, 4) wszystkie z oferowanych 5.000 (pięciu
tysięcy) niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1.000 (jeden tysiąc) złotych każda i cenie emisyjnej równej wartości nominalnej, 5) wszystkie z oferowanych 10.000 (dziesięciu tysięcy) niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1.000 (jeden tysiąc) złotych każda i cenie emisyjnej równej wartości nominalnej. Wobec powyższego Zarząd Emitenta uchwałami nr 45, 46, 47, 48 i 49 z dnia 26 maja 2011 r. dokonał ich przydziału. Łączna wartość wyemitowanych obligacji serii A, B, C, D i E wynosi 40.000.000 (słownie: czterdzieści milionów) złotych. Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że zgodnie z wolą obligatariuszy wszystkie wyemitowane obligacje zostaną zdematerializowane w rozumieniu art. 5 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi poprzez ich rejestrację w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., jak również wprowadzone do Alternatywnego Systemu Obrotu Catalyst. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BEST SA
(pełna nazwa emitenta)
BEST Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
81-323 Gdynia
(kod pocztowy) (miejscowość)
Morska 59
(ulica) (numer)
(0-58) 769 92 99 (0-58) 769 92 26
(telefon) (fax)
best@best.com.pl best.com.pl
(e-mail) (www)
585-00-11-412 190400344
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-05-27 Barbara Rudziks Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1pooxh

Podziel się opinią

Share
d1pooxh
d1pooxh