Trwa ładowanie...
db96i9u
db96i9u
espi

BETACOM - Korekta terminu przekazania raportu rocznego (6/2012)

BETACOM - Korekta terminu przekazania raportu rocznego (6/2012)
Share
db96i9u
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2012
Data sporządzenia: 2012-03-12
Skrócona nazwa emitenta
BETACOM
Temat
Korekta terminu przekazania raportu rocznego
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Betacom SA koryguje termin przekazania raportu rocznego za rok obrotowy kończący się 31 marca 2012 roku, z dnia 20 czerwca 2012 roku na dzień 19 czerwca 2012 roku. Zgodnie z Rozporządzeniem MF z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (?), ostatnim dniem przekazania ww. raportu jest dzień 19 czerwca 2012 roku.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BETACOM SA
(pełna nazwa emitenta)
BETACOM Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-377 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Połczyńska 31A
(ulica) (numer)
022 533 98 88 022 533 98 99
(telefon) (fax)
betacom@betacom.com.pl www.betacom.com.pl
(e-mail) (www)
527-10-22-097 010963920
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-03-12 Mirosław Załęski Prezes Zarządu Mirosław Załęski

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

db96i9u

Podziel się opinią

Share
db96i9u
db96i9u